Utbildningar

 

Konstruktion av switchade kraftaggregat

Pris: 1 SEK, 5 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 5343

Denna kurs behandlar tillämpad konstruktion av högfrekventa switchade DC/DC- och AC/DC-omvandlare. Vi går igenom de grundläggande switchkopplingarna och visar hur datorn kan användas som hjälpmedel vid konstruktionen.

Med hjälp av teoretiska modeller och datorsimuleringar dimensionerar vi switchomvandlarens filter och återkopplingsdel för att ge en stabil, tillförlitlig och optimal koppling. Vi tar också upp praktiska mätmetoder på omvandlare. Tyngdpunkten ligger dels vid stabilitetsanalys med hjälp av Bode-diagram, dels på konstruktion av högfrekventa magnetkomponenter.

Förkunskaper

Matematikkunskaper på högskolenivå. Goda elektronikkunskaper. Erfarenhet av konstruktion ger bättre förståelse för kursen.

Syfte

Kursen lär dig konstruera högfrekventa DC/DC-omvandlare och nätspänningsanslutna AC/DC-omvandlare, med krav på att undertrycka störspänningar (line to output voltage ripple), låg utimpedans inom specificerat frekvensområde, statiska och dynamiska egenskaper, stabilitet och önskad fasmarginal. Du lär dig en metodik som bygger på konstruktionsinriktad analys.

Innehåll

Grundkopplingar för DC/DC-omvandlare
- Buck-omvandlare
- Boost-omvandlare
- Buck-Boost-omvandlare
- Forward-omvandlare
- Flyback-omvandlare
- Cuk-omvandlare
- Sepic-omvandlare
- Zeta-omvandlare
- Varianter på bryggkopplingar
- Nollspänningsswitchad fullbrygga
- Laboration: Undersökning av grundkopplingarna

Konstruktion mot specifikation
- Grundläggande reglerteknik
- Överföringsfunktioner
- Bode-diagram
- Återkoppling
- Stabilitetskriterier
- Överföringsfunktioner för switchade kopplingar
- Spänningsåterkoppling
- Strömåterkoppling
- Reglering för effektfaktorkorrigering (PFC)
- Simulering av switchtransienter
- Simulering av reglersystem

Modeller för switchade kretsarState space averaging
- Equivalent circuit modelling
- Fyrpolsmodeller med ström- och spänningsgeneratorer
- Fyrpolsmodeller av återkopplade switchade omvandlare

MätmetoderMätmetoder i återkopplade system
- Mätning av stabilitet

Magnetiska komponenter
- Magnetisk kretsteori
- Dimensionering av transformatorer och drosslar
- Kopplade induktanser
- Skin- och proximityeffekter
- Övning: Dimensionering av hf-transformatorer och drosslar i switchade DC/DC-omvandlare med CAE-hjälpmedel (Du får behålla en fungerande demoversion av det använda magnetprogrammet.)

EMC
- Konstruktion för EMC

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser