Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet

2 dagar Konferens i Stockholm

22-23 oktober 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Skapa förutsättningar för fler att möta konst och kultur – planering, process och dialog!

På årets konferens får du lyssna till experter och praktikfall med handfasta tips på hur du kan arbeta med den konstnärliga utformningen tidigt i bygg- och stadsutvecklingsprocesser. Du får även konkreta förslag på strategier och samverkansformer som främjar arbetet med konst och kultur i kommun eller region. Låt dig inspireras av konstnärer och arkitekter och passa på att utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet!

På konferensen tar vi bland annat upp:

 • Fördelar och nackdelar med systematisering av konstens möjliga roll och uppgift
 • Byggherrens perspektiv – konst som ger mervärde
 • Saker att tänka på i förberedelsen till en upphandling av konst

Varmt välkommen!

 • Integrera konstnärlig gestaltning tidigt i byggprocessen
 • Stärkt samarbete kring konsten över nämnd- och förvaltningsgränser
 • Processer, samverkan och upphandlingsjuridik vid inköp av konst
 • Offentlig konst som en konkurrens- och attraktionskraft för kommunen
 • Ta del av och diskutera utmaningar och framgångsrika arbetssätt

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Staffan Forssell inleder konferensen

  Staffan är idag generaldirektör och chef för Statens kulturråd, tidigare generaldirektör för Riksutställningar. Han har också hunnit med att vara VD för Scenkonst Västernorrland, museichef för Armémuseum och chef för Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet. Staffan har även arbetat som fjällchef för Svenska Turistföreningen samt som miljökonsult avseende stadsplanering.

 • Konsten Att Skapa Stad – konst, kultur och medskapande som resurser för ökad innovationskraft och hå
  • Systemarkitekturen bakom framgången – hur får nya tankar fäste i traditionella organisationer?
  • Fördelar och nackdelar med systematisering av konstens möjliga roll och uppgift
  • Konkreta tillvägagångssätt i medskapande och kollektiva processer
  • Hur utvecklas våra offentliga rum idag, och finns det skillnader i vems och vilkas berättelser som får komma fram?
  • Arbetet med en ny och internationell muralmålningsfestival Wall Street Nacka
  • Varför kultur bygger bättre samhällen

  Fredrika Friberg,stadskreatör och ledare för Konsten att skapa stad, Nacka kommun

 • Byggherrens perspektiv – konst som ger mervärde

  Byggherre Adam Cocozza berättar om hur han ser att konst gynnar fastighetsföretagens affär samt öppnar upp för diskussion om viktiga förutsättningar för att lyckas interagera konstnärliga gestaltningar tidigt i byggprocessen.

  • Så arbetar Botrygg med konst i fastigheterna
  • Är det lönsamt att investera i konst?
  • Exempel på konstsatsningar som vi gjort i byggprojekt
  • Passa på att ställa dina specifika frågor till en erfaren byggherre

  Adam Cocozza, VD, Botrygg

 • Lunch
 • Konst, minne och miljö – hur kan vi identifiera och analysera rumsliga värden?
  • Vad säger lagstiftningen inom kulturmiljöområdet om dessa frågor?
  • Vad har prioriterats historiskt och varför?
  • Är kulturmiljöfrågorna internationella eller nationella?
  • Offentligt eller privat, genus och makt

  Charlotta Hanner Nordstrand, professor, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

 • Eftermiddagskaffe och nätverkande
 • Konstens vara eller icke vara när Täby kommun bygger ut
  • Konstpolicy antagen 2017 – hur arbetar vi med konstsatsningar i kommunen utan enprocentsregeln?
  • Så arbetar vi för att låta konsten komma in tidigt i bygg- och stadsutvecklingsprocesser
  • Förutsättningar inom verksamheten och utmaningar i en politisk styrd organisation
  • Hur går vi från att konstprojekten är personberoende till att bli självgående i en process?
  • Erfarenheter från pågående konstprojekt; val av upphandlingsförfarande och kommunikation med medborgare


  Sanna Malmström, kulturintendent, Täby kommun

 • Konstnärlig kompetens – en viktig del för stadsutvecklingen i Norrköping
  • Pilotprojektet Inre hamnen – visioner, utmaningar och möjligheter
  • Så sammanför vi olika kunskaper och kompetenser
  • Hur fångar vi upp möjliga framtida projekt?
  • Var börjar och slutar konsten?

  Karin Milles, stadsarkitekt, Norrköpings kommun

  Mattias Åkeson, projektledare för konsten Inre hamnen, Norrköpings kommun och vik. intendent för offentlig konst, Norrköpings konstmuseum

 • Första dagen avslutas
 • Hur kan konst bli en naturlig del av våra stadsrum?
  • Hur kan offentlig konst arbetas in i stadsplaneringen i tidiga skeden och hur kan vi samarbeta för att integrera konsten i våra offentliga rum?
  • Hur kan vi arbeta för att öka förståelsen för konstens positiva inverkan på övriga samhällssegment?

  Pernilla berättar om ett projekt i Malmö där landskapsarkitekter och konstnärer samarbetade för att ta fram gestaltningsprogram för olika platser i samband med förvandlingen av ett före detta industriområdet till en ny stadsdel.

  Pernilla Wiman,landskapsarkitekt, Sweco

 • Projektet Gåsebäck – medskapande som metod för stadsutveckling
  • Vilka mervärden bildas genom att arbeta med medskapandeprocesser?
  • Vilka hinder har vi stött på genom att arbeta med medskapandeprocesser?
  • Hur förvaltar staden bäst sina eldsjälar i och utanför organisationen?

  Daniel Elgaard, ambassadör och projektledare för Brandstationen på Gåsebäck- Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad

  Helena Taps, arkitekt och projektledare för Gåsebäck – Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad

 • Lunch
 • Konst och kultur i det offentliga rummet – från vision till verklighet
  • Hur formuleras en vision som många ansvarsområden i en kommun kan ställa sig bakom och leverera emot?
  • Varför, och hur, kan konst och kultur ta plats i planeringen av våra samhällen?
  • Vilka kompetenser behöver vi inom kultursektorn utveckla för att bli relevanta i planerings – och byggprocesserna?
  • Åtta konkreta exempel på framgångsrika konst och kulturprojekt i det offentliga rummet

  Annika Eklund, Kulturchef, Lunds kommun

 • Juridiken i förberedelse, upphandling och genomförande av gestaltningsuppdrag
  • Saker att tänka på i förberedelsen till upphandling av konst
  • Viktigt att veta i upphandlingsfasen för både beställare och konstnärer
  • Vanligt förekommande juridiska problem och brister i skiss och gestaltningsuppdragets villkor och genomförande

  Katarina Renman Claesson, jurist, Konstnärernas riksorganisation

 • Konferensen avslutas
Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-06-05 och 2019-08-30
5.880
SEK
2019-08-31 och 2019-09-27
6.680
SEK
2019-09-28
7.680
SEK

Relaterade utbildningar