Syndrombaserad diagnostik av bipolär sjukdom – räcker det?

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Syndrombaserad diagnostik av bipolär sjukdom – räcker det?

Intervju med Jörgen Herlofson

Här finns vi
Lena  Mårtensson

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

En av våra talare är Jörgen Herlofson. Han föreläser om betydelsen av patientens personliga berättelse och personcentrerande diagnostik.


Här svarar Jörgen på våra frågor inför konferensen Bipolär sjukdom:

 

Du skriver böcker och är också huvudredaktör – vilka böcker har du varit delaktig i?
Jag har skrivit en kortare bok om kognitiv teori i praktiken som heter Tanke, känsla, handling illustrerad med fina teckningar. Sen har jag skrivit en lärobok i psykiatri för icke-medicinska yrkespersoner som t ex socialsekreterare. Den heter MiniPsykiatri och ges ut av Natur & Kultur. Jag är huvudredaktör och medförfattare till Studentlitteraturs tjocka lärobok i psykiatri som heter kort och gott Psykiatri.
  
 
Du kommer att prata om personcenterande diagnostik – vad innebär det egentligen?
I stora drag innebär det att man på allvar låter individen ta plats och få uttrycka sina erfarenheter, preferenser och värderingar. I det diagnostiska arbetet kommer man då att ha ett brett perspektiv där utvecklingsbakgrund och aktuell livskontext tillskrivs betydelse för hälsa och sjukdom. Man försöker redan i den diagnostiska processen göra patienten fullt delaktig i arbetet
 
 
Vilka är de största skillnaderna mellan syndrombaserad diagnostik och personcentrerande diagnostik?
Syndrombaserad diagnostik inom psykiatriska verksamheter innebär att man fäster stor vikt vid just symtombilden som den framträder i form av kriteriebeskrivna syndrom. Vilken person det handlar om har underordnad betydelse.  VIlka erfarenheter som kan tänkas spela en roll för symtomutvecklingen utforskas rent summariskt. I den personcentrerande diagnostiken ligger tonvikten tvärtom på att lära känna och förstå patienten som unik person.  Men symtombilden betraktas som en bra utgångspunkt för ett fördjupat diagnostiskt samtal.
  
 
Vilken är den stora utmaningen kring diagnostik inom Bipolär sjukdom?
Jag menar att det är differentialdiagnostiken. Den klassiska bipolär I-sjukdomen är sällan svår att identifiera. Det är vid bipolär II som svårigheterna uppstår. Det kan vara svårt att få en tillräckligt tydlig sjukdomsanamnes. Det i sin tur kan leda till svårigheter att särskilja bipolär II från borderline personlighetssyndrom/emotionell instabilitet, från ADHD, från posttraumatiskt stressyndrom i utvidgad bemärkelse (komplex PTSD) mm.
 
 
Vad kommer deltagarna att få med sig från ditt talarpass
Jag hoppas förmedla betydelsen av patientens personliga berättelse. Viktig information som berör livsstil, personlighet, social kontext mm har stor betydelse för den nödvändiga förståelsen. Bipolär sjukdom innebär att patienten behöver iaktta ett rimligt sunt leverne. För att nå därhän behövs en god allians med allt vad det innebär av tillit och förtroende mellan patient och behandlare. Utan tillit, sämre samverkan, sämre följsamhet mot behandling och därmed ökad risk för sjukdomsgenombrott.

Vi tackar för intervjun och ser fram emot att få höra mera på konferensen!

Läs mer om konferensen och se hela programmet här!

Intervju Jörgen Herlofson inför konferensen Bilpolär sjukdom 2020 om personcentrerande diagnostik
Jörgen Herlofson
Psykiater, leg psykoterapeut, handledare
Empatica AB