Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Kognitiv rehabilitering vid förvärvad hjärnskada

Pris: 11 995 SEK, 3 dagar

Strategier för återupprättad funktionalitet

Många förvärvade hjärnskador följs av olika former av kognitiva funktionsnedsättningar – exempelvis drabbas uppåt två tredjedelar av de individer som vårdats för stroke. Dessa funktionsnedsättningar medför sociala utmaningar, en allmänt försämrad livskvalitet samt svårigheter förknippade med vardagliga aktiviteter. För att ge varje individ de bästa tänkbara möjligheterna till en optimal kognitiv förmåga är det därför viktigt att du har fördjupade kunskaper inom kognitiv rehabilitering.

Under kompetent handledning får du som kursdeltagare ökade kunskaper inom såväl vetenskapligt förankrad teori som praktisk tillämpning av kliniskt beprövad metodik. Du får verktygen och lärdomarna du behöver för att erbjuda patienten en konstruktiv, individanpassad och framgångsrik kognitiv rehabilitering

Varmt välkommen!

Lokal

Teknologisk Institut, Drakegatan 20, Göteborg

Kursens innehåll

  • Dag 1

Repetition: Hjärnans anatomi och organisation

- Grundläggande strukturer och processer
- Så fungerar hjärnans blodförsörjning

Neuropsykologi – kognition

- Genomgång av modellens teoretiska ramverk samt centrala begrepp
- Klinisk tankemodell för kognitiv rehabilitering och dess historia
- Genomgång av våra kognitiva förmågor

  • Dag 2

Modellens tillämpning

- Lär dig utföra en funktions- och aktivitetsanalys
- Fastställande av underlag till beslut kring behandlingsstrategier
- Hur går du tillväga? Arbete i grupp utifrån patientfall
- Vilka kognitiva funktioner eller förmågor krävs vid en viss vardagsaktivitet?
- Vad är ett funktionsutfall och hur påverkar det utförandet av aktiviteten?

  • Dag 3

Bedömningsmetodik

- Genomgång av bakomliggande terminologi och teoretiskt ramverk
- Strategier vid bedömning av kognitiv funktionsnedsättning

Behandlingsmetodik

- Upprättande av behandlingsstrategier – så går du tillväga och upprättar en lämplig strategi
- Hur du kan utveckla ditt bemötande och din förmåga till konstruktiv kommunikation med dina patienter
- Individanpassad behandling med vårdtagarens mående, förmåga och behov i fokus
- Effektiva tekniker för hur du kan engagera patienten i rehabiliteringen samt motivera till framsteg

Behandlings- och åtgärdsprogram

- Upprättande av behandlings- och åtgärdsprogram utifrån patientfall – arbete i grupp
- Redovisning av grupparbete, summering och avslutning

Kursledare:

Katarina Nordin Kajblad, verksamhetsutvecklare, Region Dalarna

Katarina

Katarina är legitimerad arbetsterapeut med mer än 30 års arbetslivserfarenhet inom rehabilitering av hjärnskadade individer. Den bedömnings- och behandlingsmodell för kognitiv rehabilitering som Katarina är grundare till används såväl i Sverige som utomlands. På kursen får du som deltagare det du behöver för att ge patienten bästa möjliga förutsättningar till optimal kognitiv förmåga.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar