Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Klassificering och märkning av kemiska produkter

Pris: 11 100 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   16-17 november 2021

Kursnr: 2487

Se alla tillfällen

Lär dig klassificera och märka kemiska produkter enligt CLP. Målet är att du under kursen ska få verktygen för att själv kunna ta fram underlag för en klassificering och märkning av ämnen och blandningar. Kursen ger översikten, tolkningarna och den ändamålsenliga tillämpningen.

OBSERVERA att kommande kurstillfälle ges på distans. Du kommer att kunna interagera och ställa frågor till både kursledare och kursdeltagare under kursens gång.

Kursen Klassificering och märkning av kemiska produkter ger dig kunskap om hur klassificering och märkning ska utföras enligt CLP. Vi tar upp en mängd exempel på märkning och klassificering genom att hämta aktuell dokumentation från Internet och fokuserar särskilt på de centrala databaser som innehåller information om klassificering av enskilda ämnen.
Fokus även på den nya bilaga VIII i förordningen som innehåller bestämmelser ny och mera utförlig information till Giftinformationscentralen än tidigare och de så kallade UFI-koderna som ska finnas på förpackningen.

Deltagare

Den som arbetar med klassificering och märkningsfrågor av kemiska produkter på företag och myndigheter, t ex personer som upprättar säkerhetsdatablad, kemikalieansvariga eller ingår i en kemikaliegrupp på företaget, miljösamordnare, arbetsmiljöingenjörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, arbetsmiljöinspektörer m fl. Även inköpare, produktansvariga, skyddsombud och andra behöver tillämpningskunskap om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Förkunskaper

Grundläggande ämnesrelaterade kunskaper så som kemi, toxikologi eller ekotoxikologi underlättar förståelsen av kursinnehållet.

Syfte

Vår utbildning lär dig att "ta befälet över" tillämpningen av CLP i ditt företag. Målet är att du under kursen ska få verktygen för att själv kunna ta fram underlag för en klassificering och märkning av ämnen och blandningar.

Innehåll

  • CLP-förordningen - uppbyggnad och övergripande principer
  • Tolkning av artiklarnas innebörd och konsekvens
  • Klassificering av enskilda ämnen och blandningar
  • Allmänt om förhållandet mellan CLP och innehållet i säkerhetsdatablad
  • Kursen varvas med många värdefulla exempel och ”skarpa” övningar

Övrigt

Medtag egen dator till kursen då kursmaterialet delas ut på USB.
För mer information se bokningsbekräftelse.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 100 exkl. moms

2 dagar 

  • 16-17 november 2021:16/11 - 17/11 2021:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Säkerhetsdatablad (SDB)
Stockholm: 24-26 november 2021

Säkerhetsdatabladet är den primära och ibland enda informationskällan för den som arbetar med kemikalier när det gäller riskbedömning, beslut om riskbegränsning, produktval eller andra typer av kemikaliekontroll. De åtgärder som ett företag vidtar inom ramen för kemikaliekontrollen är därför ofta helt beroende av att informationen i säkerhetsdatabladet är korrekt.Förutom att säkerhetsdatabladen är centrala i kemikaliekontrollen, utgör de också en del av företagets varumärke. Det är vår erfarenhet att väl genomarbetade säkerhetsdatablad som i allt väsentligt uppfyller bestämmelserna, ökar trovärdigheten hos såväl leverantören som hos användaren av kemiska produkter.Detta innebär konkret att både den som upprättar och den som granskar säkerhetsdatablad ska ha tillräcklig kompetens för uppgiften. Ett säkerhetsdatablad är ett komplicerat dokument som innehåller både hänvisning till flera lagstiftningsområden och till ett antal standarder, samt innehåller såväl tekniska som naturvetenskapliga data.Grunden för upprättande och granskning av säkerhetsdatablad är att produktens klassificering är korrekt. Detta regleras i dels i Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter(KIFS 2005:7) och dels i den nya CLP-förordningen (EG nr 1272/2008). Bestämmelserna gäller parallellt fram till 2015. Rena ämnen skall klassificeras och märkas enligt CLP sedan dec 2010 medan blandningar skall klassificeras och märkas enligt KIFS 2005:7. Blandningar får dock klassificeras och märkas enligt CLP före 2015. För klassificering och märkning har vi en särskild kurs (kurs nr 2487) som också rekommenderas som förkunskaper till denna kurs om säkerhetsdatablad.Grundläggande bestämmelser om säkerhetsdatablad regleras i Reach-förordningen (EG nr 1907/2006). Kraven på utformning av och innehåll i säkerhetsdatablad har emellertid skärpts avsevärt genom en ändring i Reach-förordningen från 2010 (EG nr 453/2010). Även kraven på den som upprättar ett säkerhetsdatablad betonas tydligare än tidigare. I vägledningen, från den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), till bestämmelserna om säkerhetsdatablad, lyfts krav på grundkompetens och vidareutbildning fram.Kursen ger dig grundläggande kompetens för att utfärda och granska säkerhetsdatablad.