Utbildningar

 

Kemikaliehantering - på din arbetsplats

Pris: 5 900 SEK, 1 dag

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   2 oktober 2018

Kursnr: 8400

Se alla tillfällen

Många produkter och ämnen är farliga för miljön och hälsan. Vad innebär egenkontroll och varför är det viktigt att ha en fungerande kemikaliehantering?I den här utbildningen får du kunskap om kemikaliekontroll och hur man identifierar risker i sin egen verksamhet.En sund och säker kemikaliehantering leder till färre arbetsplatsolyckor samt mindre ohälsa till följd av exponering av farliga kemiska ämnen i arbetet. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ökad kunskap och tydliga rutiner, kan man minska såväl arbetsmiljörisker som risker för yttre miljö.

Deltagare

Alla som arbetar i produktionen, på lager, med transporter etc. berörs av kursen. Även personer som har ansvar för instruktioner och rutiner där kemiska ämnen och blandningar kan vara inblandade berörs av kursen.
Andra som bör ha kunskap om säkerhetsdatabladet är t.ex. personer som ingår i en kemikaliegrupp på företaget, miljösamordnare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt arbetsmiljöinspektörer m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men det är bra att ha grundläggande kemikunskaper.

Syfte

Som deltagare får du en helhetssyn på vad egenkontroll är och varför det är viktigt att ha en fungerande kemikaliehantering. Du lär dig också att prioritera vad som är viktigt i kemikaliekontrollen och hur man kan identifiera risker i sin egen verksamhet.

Innehåll

Vi går kort igenom kraven i regelverket för att därefter fokusera på företagets särskilda kemikaliehantering.

Baserat på säkerhetsdatabladen för de produkter som hanteras i verksamheten och de rutiner som styr kemikaliehanteringen går vi igenom befintliga farliga kemikalier och hur hanteringen ser ut.

Vi fokuserar på risker och hur man kan skydda sig, hur man strukturerar kemikaliearbetet, att hålla rätt fokus samt prioriteringar.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 900 Exkl. moms

1 dagar 

 • 2 oktober 2018:02/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 3 december 2018:03/12 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 29 januari 2019:29/1 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 3 december 2019:03/12 2019:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?