Utbildningar

 

Juridik för byggledare och besiktningsmän

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 3405

Utbildningen ger dig kunskap om hur kontroll och besiktning bör utföras - såväl praktiskt som entreprenadrättsligt. Tyngdpunkten ligger på projektledning, beställarens och entreprenörens kvalitetssäkring samt besiktning och avlämnande.Rätt genomförd kontroll borgar för en, i stort sett, friktionsfri byggnation eller installation och ett bra slutresultat. Besiktningen av en entreprenad eller installation avslutar parternas åtaganden. Besiktningsmannen har ett stort ansvar när han bedömer om kontraktshandlingarna har följts och om entreprenaden eller installationen kan godkännas.

Deltagare

Kursen vänder sig till byggherrar/beställare, entreprenörer, byggledare, arbetsledare, kontrollanter och blivande kontrollanter, besiktningsmän och blivande besiktningsmän, konsulter m fl.

Förkunskaper

Teknologisk Instituts utbildning "Entreprenadjuridik - grundkurs" (6245) eller motsvarande kunskaper rekommenderas.

Innehåll

I utbildningen beskrivs innehållet i de föreskrifter, regelverk och lagar som gäller för kontroll- och besiktningsarbeten. Besiktningen av entreprenad eller installation avslutar parternas åtaganden.

Besiktningsmannens utlåtande utgör ett bevismaterial om eventuella skador och fel och måste grundas på ett gediget tekniskt och entreprenadjuridiskt kunnande. Besiktningsmannen har därför ett stort ansvar vid bedömningen om kontraktshandlingarna följts och om entreprenaden eller installationen kan godkännas.

Förutom översiktlig genomgång av entreprenadbranschens juridiska föreskrifter belyses viktiga områden: rollfördelning (kontroll och besiktning), behörighet och befogenhet, checklistor och kontrollblad, dagbok, granskning av handlingar, fel och skador, garantier och garantisvar.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser