Utbildningar

 

Jämförelser mellan laboratorier

Pris: 10 800 SEK, 2 dagar

Nästkommande tilfällen:
Stockholm   15-16 oktober 2018

Kursnr: 8308

Se alla tillfällen

Uppdaterad kurs

Jämförelser mellan laboratorier används i olika syften, framförallt vid extern kvalitetskontroll (kompetensprövning) av laboratorier, vid undersökning av mätmetoders prestanda och när man karaktäriserar referensmaterial.
Kursen är en praktisk utbildning där teori varvas med övningar och beräkningar. Vi går igenom olika aspekter som tas upp i ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17043, ISO 5725, ISO Guide 35, IUPAC:s protokoll och ISO 13528.I avsnittet om kompetensprövning får du får lära dig att välja lämpligt program att delta i, hur man följer upp otillfredsställande resultat och hur man använder och tolkar resultaten och andra aspekter av arrangörens rapport.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till metodansvariga, laboratorieingenjörer och kvalitetsansvariga som deltar i eller medverkar i planering och genomförande av kompetensprövningsprogram och andra jämförelser.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om standarden ISO/IEC 17025 eller ISO 15189. Erfarenheter av laboratoriearbete och kvalitetsfrågor. Grundläggande kunskaper om beskrivande statistik.

Syfte

Utbildningen ska ge deltagarna god kunskap om ämnesområdet samt de krav som myndigheter och ackrediteringsorgan ställer på laboratorier. Efter utbildningen ska deltagarna kunna planera och utvärdera en jämförelse. Vidare skall deltagarna kunna välja lämpliga jämförelser inom de mätområden, matriser etc som laboratoriet arbetar inom samt följa upp resultaten.

Användning av mjukvaran Excel för delar av arbetet demonstreras.

Innehåll

 • Terminologi för jämförelser mellan laboratorier
 • Syften med olika slags jämförelser
 • Planering och genomförande av en jämförelse
 • Bedömning av homogenitet och stabilitet hos provföremålen
 • Kompetensprövning: Swedac:s krav
 • Kompetensprövning: Val av program, användning och tolkning av resultat
 • Kompetensprövning: Poängsystem (z-score, z’-score, zeta-score, En-score)
 • Grundläggande statistik och robusta statistiska metoder för utvärdering av resultat
 • Inverkan av mätosäkerhet på det åsatta värdet
 • Grafisk presentation av resultat från enskilda omgångar och över längre tid
 • Övningsuppgifter, grupparbete

Allt material är på svenska. Deltagarna kan tillämpa sina kunskaper på egna data.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 800 exkl. moms

2 dagar 

 • 15-16 oktober 2018:15/10 - 16/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 17-18 april 2019:17/4 - 18/4 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 14-15 oktober 2019:14/10 - 15/10 2019:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?