Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Jämförelser mellan laboratorier

Pris: 11 000 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   14-15 oktober 2021

Kursnr: 8308

Se alla tillfällen

Jämförelser mellan laboratorier används i olika syften, framförallt vid extern kvalitetskontroll (kompetensprövning) av laboratorier, vid undersökning av mätmetoders prestanda och när man karaktäriserar referensmaterial.På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner. Vi går igenom krav på deltagande i jämförelser, styrande dokument, Swedac:s policy, IUPAC:s protokoll, standarderna ISO/IEC 17043 och ISO 13528 samt Eurachem:s vägledningsdokument. Vi tittar också på vilket utbud som finns av jämförelser.

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som arbetar som verksamhetsledare, kvalitets- eller metodansvarig på provnings- och kalibreringslaboratorier.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha grundläggande kunskaper om mätkvalitet och kvalitetssäkring t.ex. genom Kurs 2558, samt några års erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder.

Syfte

Efter kursen ska du ha

• God kännedom om olika slags jämförelser mellan laboratorier.
• Kunskap om områdets terminologi.
• Förmåga att kritiskt granska innehållet i på marknaden förekommande kompetensprövningsprogram och bedöma dess relevans för det egna laboratoriet.
• Förståelse för de krav som underbygger laboratoriets strategiplan för deltagande i kompetensprövningsprogram.
• Förståelse för de krav som ställs på arrangören.
• Detaljerad kunskap om hur arrangören utvärderar laboratoriets resultat och god förståelse för alla delar av arrangörens rapport.

Innehåll

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner.

Vi går igenom krav på deltagande i jämförelser, styrande dokument, Swedac:s policy, IUPAC:s protokoll, standarderna ISO/IEC 17043 och ISO 13528 samt Eurachem:s vägledningsdokument. Vi tittar också på vilket utbud som finns av jämförelser.

Kursen lägger särskild vikt vid:

• Bakgrund till kraven.
• Koppling till ISO/IEC 17025 och ISO 15189.
• Styrande dokument och deras inbördes relationer. Kravdokument/litteratur.
• Betydelsen av jämförelser. Relation till andra kvalitetssäkringsåtgärder. Krav på ackrediterade laboratorier inkl. strategiplan för deltagande.
• Grunder för bedömning av deltagarnas prestation, t.ex. z-score och andra poängsystem.
• Termer och definitioner.
• Tekniska krav på arrangören inkl. dokumentation om provföremålens homogenitet och stabilitet.
• Deltagarens val av jämförelser att delta i.
• Service till deltagarna och rapporter från jämförelser.
• Olika slags jämförelser.
• Statistik och robust statistik för utvärdering av deltagarnas resultat.
• Kompetensprövningsprogram - Urval, användning och tolkning av resultat.
• Databasen Eptis och andra källor.

Kursen innehåller korta grupparbeten och diskussioner kring policyfrågor, arrangemang av jämförelser, kriterier för val av kompetensprövningsprogram. Tolkning av rapporter, beräkningar samt uppföljning av resultat från kompetensprövning.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 000 exkl. moms

2 dagar 

  • 14-15 oktober 2021:14/10 - 15/10 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar