Utbildningar

IT- och datarelaterade utbildningar

Utvecklingen går ständigt framåt, inom IT och digitala miljöer sker förändringar kontinuerligt. Området är dynamiskt och fungerar många gånger som navet i en mängd branscher.

Vill du skapa och formatera kalkylblad med Excel? Lära dig mer om IT-avtal och IT-rätt eller förstå varför det är viktigt att ha känna till regelverket som gäller för EU:s nya dataskyddsförordning?

Våra utbildningar finns inom olika användningsområden och med olika typer av inriktningar. Systemutveckling, digitalisering och digital IT-miljö – här finner du kurser och konferenser med fokus på framtidens utveckling och förändring.

Konferens

Nästkommande tilfällen:

Kurser

Nästkommande tilfällen: