Intervju2 - Särskolan

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Intervju med Jonny Wåger, konferensen Särskolan 2019

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Vilka ser du som de största utmaningarna när det kommer till pedagogisk planering i grupp?

Den största utmaningen jag upplever är att få tiden att räcka till för att göra gedigna pedagogiska planeringar. Mycket för att vi i särskolan tenderar att planera heldagar för varje enskild elev. Det problemet tror jag att vi delvis kan lösa genom goda rutiner, struktur och kooperativt lärande. Efter några år som lärare insåg jag att jag var tvungen att vara seriösare med min planering och det av flera anledningar. Tror att det är lättare att nå målen om vägen fram till dem är planerade, hur banalt det än låter, i synnerhet om undervisningen ska involvera flera elever. Sen vill jag undervisa rättssäkert, alltså ha dokumentation som styrker de bedömningar jag gör, vilket de pedagogiska planeringarna hjälper till med.  

 

Hur hanterar man spridningen av elevernas utvecklingsnivå i undervisningen?

Jag försöker titta på vilka förmågor och kunskapskrav som ska behandlas och senare bygga undervisningen utifrån det. Själva arbetsområdet är detsamma för alla elever men uppgifterna är konstruerade på ett sådant sätt att oavsett kunskapsnivå kan eleverna delta och utvecklas. Jag brukar arbeta med kooperativt lärande, alltså att eleverna är aktiva och lär av varandra. Om eleverna sitter i varsitt rum och arbetar med sitt så tenderar ju undervisning också att bli olika för alla, vilket är tidskrävande. Undervisningen ska vara individanpassad, men jag tror att eleverna många gånger lär bättre tillsammans och därför kan individanpassningarna ske inom ramen för samma arbete. Utöver detta går eleverna i skolan för att förbereda sig för att vara aktiva medborgare i det samhälle vi lever i och då känns det rimligt att de får lära i grupp och inte var för sig. Det behöver inte ske hela tiden, men att vi medvetet strävar efter lärande i gemenskap är något jag tror på, både ut ett lärandeperspektiv och ur ett demokratiskt perspektiv.

 

Vad har du för erfarenheter inom området?

Mina erfarenheter är att om man är seriös med de pedagogiska planeringarna och arbetar med dess alla delar så blir lärandeeffekten större. Undervisningen får en röd tråd och blir en del av ett evidensbaserat arbetssätt, genom baklängesmodellen och andra undervisningsstrategier. Ska vi jobba för lärande och progression måste vi planera undervisning utifrån de kartläggningar och analyser vi tidigare gjort. Då kan man inte kasta ihop något i sista stund, utan de pedagogiska planeringarna blir ett sätt att säkerställa att undervisningen bygger på vart eleverna står, evidens och beprövad erfarenhet.

 

Vad kommer din föreläsning att handla om och vilka kunskaper får deltagarna med sig?

Min föreläsning kommer att ge verksamhetsnära och praktiska tips på hur man kan utveckla sitt arbete med pedagogisk planering. Tiden kommer att bestå av konkreta tips i relation till autentiska exempel hämtade från min verksamhet​. Det är i alla fall min förhoppning och ambition. Hoppas vi ses!


Boka in dig eller läs mer om konferensen här!

 

Jonny Wåger, Särskolan 2019

 

Namn: Jonny Wåger

Sysselsättning: speciallärare, Tingvallaskolan, Säffle kommun samt lärarfortbildare

Talarpass: Pedagogisk planering – för både grupp & individ