Intervju med Anna & Magnus Urbana trädbestånd - Möt Anna & Magnus från Calluna

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Möt Anna & Magnus från Calluna

"Appen Stadens värdefulla träd – Ett verktyg för hållbar stadsutveckling"

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Hej Anna Koffman & Magnus Tuvendal!

 

  • Vilka anser ni är de största utmaningarna inom urbana trädbestånd? Varför? 

När staden förtätas, blir livsutrymmet för träden allt mindre. I stadsplaneringen missas ofta träden och dess verkliga livsutrymme och värden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i tidiga planeringsskeden. Detta leder till planritningar med konflikt med träd som fastläggs och är svåra att ändra senare i planprocessen. Träd vid hus, gator, gångvägar, lekplatser, parker som faktiskt bevarats i planeringen, blir träd med riskträdshantering. Många kommuners riskträdshantering är inte så nyanserad vad avser att försöka bevara träd så att de utvecklar värden för biologisk mångfald.  Det är när träden åldras naturligt och bildar död ved som de har riktigt stor betydelse för biologisk mångfald. Därför måste vi när den hållbara staden utvecklas spara lite större stråk av finmaskig grönstruktur med trädekosystem där ekologi kan rymmas och fungera.

  • Vad anser ni är de största möjligheterna inom urbana trädbestånd? Varför?

Visa och engagera kring trädens värden. Där är träden och alla arterna t.ex. fåglar som är knutna till träden, nära oss människor.  

  • Varför ska man komma på konferensen och lyssna till ert talarpass? Vad får åhörarna med sig?

Du får en introduktion till trädapplikationen Stadens Träd som utvecklas av Calluna och Geografiska informationsbyrån med innovationsmedel från Naturvårdsverket. Det är ett interaktivt pass där du inte bara får lyssna, utan själv arbeta i applikationen med din mobiltelefon!

 

Tack, vi ser mycket fram emot ert föreläsningspass!

 

 

 

Fler av konferensens talare