Intervju för Labbdagarna

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Intervju med Dervisa Karat - Talare på konferensen Labbdagarna

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

 

Hej Dervisa,

Jag har förstått att du är ett föredöme på att skapa hållbara team och brinner för ämnet gruppdynamik. Berätta, hur arbetar avdelningen labb på Käppalaförbundet med de här frågorna?
Vi tar hjälp av andra som har verktygen för att hantera detta, bland annat företaget Brilliant som hjälper oss med att förbättra vår organisation. De mäter engagemang hos våra chefer och medarbetare en gång per år och jämför med extern benchmark. 
  
Vilken metod följer ni och vilka värden mäts?
I ovannämnda undersökning tar Brilliant reda på vad det är som driver personalen. De kollar bland annat på effektivitetsindex, samarbetsförmåga, samt effektivt och lönsamt samarbete. De tittar även på engagemang, ledarskap och psykosocial arbetsmiljöindex som leder till ohälsa och stress. 

Varför är detta så viktigt för er och hur anammar ni detta i praktiken?
Sedan tre år tillbaka ligger stressnivån på hela företaget högre, inte bara i labbet. Vi befinner oss i stora projekt som kallas 900K. Dvs vi är i processen att utöka verket från 700 000 personekvivalent till 900 000 personekvivalent fram till 2027. Anledningen är att vi måste anpassa verket efter nya Naturverkets tillståndskrav. Stockholm växer och vi måste ta hand om den ökade mängden avloppsvatten. Därför är det extremt viktig att jobba aktivt med att bibehålla kompetensen och skapa engagerade medarbetare. Vi söker hela tiden nya medarbetare. Allt ifrån ingenjörer, kemister, projektledare till tekniker.

Missa inte Dervisas viktiga föreläsning på temat ”gruppdynamik – konsten att bygga hållbara team” på konferensen Labbdagarna. 

Bild på talare, konferensen Labbdagarna.

Dervisa Karat, enheten laboratoriet, Käppalaförbundet
Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva kommuner. De tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, biogas och värme till samhällets kretslopp. 

Klicka här för att ta del av mer information och anmäla dig till konferensen.