Intervju Elias Halling Framtidens urbana trädbestånd - Möt Elias Hallinger

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Möt Elias Hallinger

"Träd & rotsystem i samband med förtätning av stadsmiljön"

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

 

Hej Elias!

Du arbetar som landskapsarkitekt vid Helsingborgs stad och skall föreläsa på temat Träd & rotsystem i samband med förtätning av stadsmiljön på konferensen Framtidens urbana trädbestånd 7-8 maj i Stockholm. 

  • Vad har du för förväntningar på konferensen? 

Med tanke på att det är första gången jag går på konferensen så är mina förväntningar inte särskilt höga. Men när man tänker på vilka som föreläser, till exempel Henrik Sjöman och tidigare föreläsare Johan Östberg så tycker jag att mina förväntningar växer på hela konferensen och det gör även att förväntningar på övriga föreläsare höjs ett litet snäpp.

 

  • Vilka anser du är de största utmaningarna inom urbana trädbestånd? Varför?  

En stor utmaning är bortfallet av urbana trädbestånd. Med tanke på den förtätningspolitik som just nu pågår så prioriteras åkermark och då får ofta naturområden och urbana trädbestånd bana vägen för de nya planerade exploateringsområdena. Här behövs en kompromiss. En balansering av de gröna, urbana trädbestånden och den viktiga åkermarken är viktig att diskutera.
Det viktiga att lyfta fram med tanke på detta är trädens ekonomiska värde samt den ekologiska funktionen träd innehar. Jag tänker på rening av dagvatten, upptagning av regnvatten, filtrering av avgaser, lindring av hetta (Urban Heat Island), att träd binder stora mängder vatten och ger såväl svalka som skugga. Värmeöar (Urban Heat Island) är ett stort problem vid till exempel parkeringsplatser, husfasader där solstrålarna absorberas i stället för att reflekteras. Lokala värmeöar och värmeböljor kan bygga på varandra och leda till värmestress och ökad dödlighet hos riskgrupper (äldre/nyfödda). Detta förhindras genom att skapa det motsatta – öar med kall luft. Dessa skapas genom att plantera större trädbestånd och planera för stora, bredkroniga träd. 

 

  • Vad anser du är de största möjligheterna inom urbana trädbestånd? Varför? 

Den största möjligheten med urbana trädbestånd är dess dynamiska form. Det jag menar med det är att med hjälp av tiden och en omsorgsfull skötsel skapa en grön miljö som anpassar sig efter dess omgivning. Och vice versa förstås. Ett skogsbestånd kan bli uråldrigt. Det är den stora behållningen med vegetation, det är beständigt och vi kan med omsorgsfull skötsel skapa dynamiska urbana trädbestånd. Det finns träd som kan bli flera tusen år gamla. Det finns skogssystem (väldigt unikt) som är just det. Varför kan man inte planera för en sådan skog i ett urbant sammanhang? Det är ett hållbart synsätt. En hållbar stad börjar med en hållbar skog/urbant trädbestånd.

 

  • Varför ska man komma på konferensen och lyssna till ditt talarpass? Vad får åhörarna med sig? 

Åhörarna får med sig en bild av Helsingborgs arbete med träd. En förhoppningsvis överraskande och positiv bild men också en bild av hur det faktiskt är att arbeta med träd från att plantera träd till att planera för att plantera hundratals träd till att strategiskt lokalisera viktiga befintliga träd och urbana trädbestånd. Jag kommer att visa på hur vi ger specifika, viktiga och unika träd ståndortsvitalisering och hur vi skyddar träd som står precis intill byggarbetsplatser. För, ärligt talat, träden behandlas i andra hand av många aktörer och det är därför mycket viktigt att poängtera trädens betydelse för staden och dess invånare. Jag kommer också visa hur vi kan ta tillvara på befintliga, etablerade träd i exploateringssituationer genom att flytta hela trädlundar. I Helsingborg bryr vi oss om våra träd, vi bryr oss så mycket så att vi har en egen fokusgrupp på Stadsbyggnadsförvaltningen där vi varje månad diskuterar frågor kring träd.

 

Tack, vi ser mycket fram emot din föreläsning!

 

 

 

Fler av konferensens talare