Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Internrevision

Pris: 11 100 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   20-21 september 2021

Kursnr: 8343

Se alla tillfällen

Du lär dig att planera, genomföra och rapportera revisioner enligt krav ISO/IEC 17025 och 17020.

Deltagare

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som kvalitetsansvarig på laboratorier.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha några års praktisk erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder, grundläggande kunskaper om mätkvalitet, kvalitetssäkring och kvalitetsledningssystem.

Syfte

Efter kursen ska du ha fått ökad kunskap om strukturen i ledningssystemstandarder som ställer krav på interna revisioner, god kännedom om Swedac:s krav och kunskap om områdets terminologi. Du ska ha ökat din förmåga att planera, genomföra och dokumentera interna revisioner.

Innehåll

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner. Vi gör avstamp i de krav som finns på kvalitetsledningssystem för laboratorierelaterad verksamhet och ser hur dessa införs i praktiken. Vi diskuterar erfarenheter från att göra revisioner och att själv bli granskad.


Kursen lägger särskild vikt vid:

 • Krav på intern revision i standarder som ligger till grund för ackreditering och certifiering, t.ex. ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043, ISO 17034, ISO 15189 och ISO 15195
 • Vägledningsdokument om revisioner såsom ISO 19011 och Swedac DOC 05:6
 • Swedac DOC 02:5 och DOC 15:4 som används som underlag vid bedömning huruvida kraven i ISO/IEC 17025 och 17020 är uppfyllda
 • Kompetens hos revisorer och bedömare
 • Upprättande av revisionsprogram
 • Hjälpmedel som mallar och checklistor
 • Revisionsprinciper och revisionsmetoder
 • Intervjuteknik
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 100 exkl. moms

2 dagar 

 • 20-21 september 2021:20/9 - 21/9 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Praktisk kvalitetsrevision - med revisionsövning på företag

Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning vänder sig till dig som redan är intern kvalitetsrevisor eller som kommer att arbeta med interna revisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandardenSS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policys och målsättningar uppfylls. Revisionen ska även försöka påvisa möjliga förbättringar och hur olika ”fel-risker” bäst kan förebyggas. De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska delen där du tillsammans med en kollega får vara med om att genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag. Här får du både nya insikter och konkret erfarenhet. Revisionen genomförs med ledning och stöd av erfaren revisionsledare. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantör.