Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Internrevision

Pris: 11 100 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   26-27 september 2019

Kursnr: 8343

Se alla tillfällen

Du lär dig att planera, genomföra och rapportera revisioner enligt krav i ISO/IEC 17025.

Deltagare

Internrevisorer samt beställare till internrevisioner.
Verksamhetsledare och andra ledare på ackrediterade laboratorier.
Kursen passar även för ackrediterade kontrollorgan (17020).

Förkunskaper

Gedigen erfarenhet av laboratoriearbete och översiktlig kännedom om ackrediteringskraven för laboratorier.

Syfte

Kursen ger dig
- Dokumenterad träning i internrevision
- Planering, genomförande och rapportering
- Ökad förståelse för kraven i 17 025 och sektorsdokument
- Checklistor - arbetsdokument för revision
- Underlag till ständiga förbättringar

Innehåll

Vi går igenom systematiken för att planera, genomföra och rapportera interna revisioner mot den egna handboken och kraven i ISO/IEC 17 025 samt motsvarande krav i ISOIEC 17020 samt aktuella föreskrifter från Swedac.

Vi genomför också olika revisionsövningar: enskilda kapitel i handbok och standard, metodrevisioner och kunduppdrag. Genom att träna dig i revision erhåller du kunskaper om systematiken.

Du erhåller också värdefulla checklistor och arbetsdokument för revision samt får ett underlag för ständiga förbättringar.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 100 exkl. moms

2 dagar 

  • 26-27 september 2019:26/9 - 27/9 2019:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Praktisk kvalitetsrevision - med revisionsövning på företag

Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning vänder sig till dig som redan är intern kvalitetsrevisor eller som kommer att arbeta med interna revisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandardenSS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policys och målsättningar uppfylls. Revisionen ska även försöka påvisa möjliga förbättringar och hur olika ”fel-risker” bäst kan förebyggas. De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska delen där du tillsammans med en kollega får vara med om att genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag. Här får du både nya insikter och konkret erfarenhet. Revisionen genomförs med ledning och stöd av erfaren revisionsledare. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantör.