Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Internationell transportlogistik

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 5712

I kursen internationella transporter sätter vi fokus på helhetssynen, sambandet från köpeavtalet fram till slutlig betalning och äganderättsövergång. Kursen utbildar övergripande inom internationella köpeavtal och leveransvillkor, spedition och transportslag, fraktdokument, ”svengelska” begrepp, kostnadsslag, betalnings- och försäkringsvillkor samt olika kringtjänster till den internationella huvudtransporten.

Idag sker inköp och försäljning mer och mer globalt. Svenska företag är historiskt duktiga på att handla med de flesta internationella marknaderna. Svenska produkter har ett erkänt gott rykte om att hålla en hög och jämn kvalitet. Men det räcker inte, totalupplevelsen för kunden påverkas av fler faktorer. Kunden måste känna sig lika trygg eller tryggare i sin handel med Sverige, som att handla inom det egna landet eller närmarknaden.

Inköpsleveranser och kundleveranser får ofta tendenser att ske slentrianmässigt och då med fokus på transportpriset. Fokus kan också bli på varans pris och kvalitet - på bekostnad av leveransen. Tyvärr är det också alltid så att kunden, oavsett varans pris, kvalitet och leveransvillkor, inte kan få en önskad totalupplevelse förrän rätt varor är mottagna. Utan skador, i rätt tid och plats samt till rätt kostnad.

Deltagare

Kursen vänder sig till företag med internationell handel och personal som arbetar med inköp, försäljning, logistik och transport på import- eller exportmarknader.

Förkunskaper

Kännedom om internationella transporter.

Syfte

Syftet är att kursämnena tillsammans med tips och diskussion ska ge deltagaren; dels en grundkunskap om internationella transporter samt dels en insikt om var brister kan finnas i företagets helhetssyn och hur de kan åtgärdas.

Innehåll

 • Köpeavtal, vad regleras? Försäljarens betydelse och kompetens i transportlogistik.
 • ICC:s Incoterms 2010, internationella leveransvillkor
 • Betalningsvillkor och bankernas tjänster
 • Spedition, speditören och logistiktjänster
 • Olika transportslag; bil, sjö, flyg
 • Olika aktörer; transportören/samlastaren
 • Frakt- och transportsdokument, frakt- och transportvillkor
 • Ansvarsregler
 • Transport-/Varuförsäkring
 • Riskbedömning och minimering
 • Övriga faktorer; affärskulturer, brister i kommunikation och samspel inom den interna organisationen, den svenska världsbilden
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar