Utbildningar

 

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

Pris: 10 600 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   28-29 maj 2018

Kursnr: 2558

Se alla tillfällen

Utbildningen Intern kvalitetsstyrning på laboratorier lär dig att förstå och arbeta enligt kraven i ISO/IEC 17025. Tillgången till mätdata av hög tillförlitlighet har mycket stor betydelse, inte minst i miljöarbetet.

Kraven på miljölaboratorier har skärpts i och med införandet av standarden ISO/IEC 17025. Standarden kräver att personal vid ett ackrediterat laboratorium skall förstå och tillämpa kvalitetsledningssystemet. Speciellt noga behandlas styrdiagrams uppbyggnad och tillämpning med tillhörande statistik.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till laboratorieingenjörer och assistenter som utför och ansvarar för kvaliteten på analyser eller har kundkontakter.

Förkunskaper

Grundläggande förståelse för och erfarenhet av laboratoriearbete.

Syfte

Säkerställa förståelsen för kvalitetssystemet och inte minst den dagliga kvalitetsstyrningen med rutiner, styrdiagram och utvärdering av provningsjämförelser.

Innehåll

- Ackreditering av laboratorier. Krav från Swedac och andra myndigheter
- ISO/IEC 17025: Krav på ledningssystem och tekniska krav
- Uppläggning av kvalitetshandboken
- Felkällor och osäkerheter vid provning, mätning och kemisk analys
- Statistisk processtyrning (styrdiagram/kontrollkort och kontrollprover)
- Grunder i beskrivande statistik och signifikanstester
- Definition och grunder mätosäkerhet
- Jämförelser mellan laboratorier
- Övningar och grupparbeten om felkällor, åtgärder och kvalitetssäkring
- Diskussioner och genomgångar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 600 Exkl. moms

2 dagar 

  • 28-29 maj 2018:28/5 - 29/5 2018:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser