Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Intern kvalitetsstyrning på laboratorier

Pris: 11 100 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   27-28 maj 2021

Kursnr: 2558

Se alla tillfällen

Utbildningen Intern kvalitetsstyrning på laboratorier lär dig att förstå och arbeta enligt kraven i ISO/IEC 17025.Tillgången till mätdata av hög tillförlitlighet har mycket stor betydelse, inte minst i miljöarbetet. Kraven på miljölaboratorier har skärpts i och med införandet av standarden ISO/IEC 17025.Standarden kräver att personal vid ett ackrediterat laboratorium skall förstå och tillämpa kvalitetsledningssystemet. Speciellt noga behandlas styrdiagrams uppbyggnad och tillämpning med tillhörande statistik.

Deltagare

Kursen är en grundkurs och vänder sig till all laboratoriepersonal, speciellt de som utför rutinmässigt analysarbete eller som i sitt dagliga arbete behöver allmänna kunskaper om mätkvalitet och kvalitetssäkring/-kontroll.

Förkunskaper

För att du ska kunna ta till dig kursen på ett bra sätt bör du ha hunnit få viss erfarenhet av arbete med mät- och provningsmetoder.

Syfte

Efter kursen ska du;

• Känna till grundbegrepp som rör kvalitet och ha fått grundläggande insikt om kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.
• Ha fått grundläggande kunskap om standarden ISO/IEC 17025 och om mätkvalitet i allmänhet.
• Ha fått ökad förståelse för osäkerhetskällor och de verktyg (referensmaterial, validering/verifiering, intern och extern kvalitetskontroll samt mätosäkerhetsutvärdering) som används att säkerställa mätresultaten tillförlitlighet.
• Känna till grunderna för statistisk processtyrning och kunna konstruera styrdiagram/kontrollkort samt utifrån fastställda kriterier bedöma när resultatet är utanför statistisk kontroll.
• Utföra och tolka utfallet av enkla statistiska tester (t-test, F-test. Grubbs test m.fl.).

Innehåll

På kursen varvas presentationer med gruppövningar och diskussioner.

Vi pratar om kvalitet i allmänhet och mätkvalitet i synnerhet. Vi belyser de krav som ställs på laboratorier som vill vara ackrediterade och går igenom standarden ISO/IEC 17025.

Du får lära dig mer om terminologin för mätningar och mätkvalitet. Särskild vikt läggs på den interna kvalitetsstyrningen där du får lära dig konstruera och tolka olika kontrollkort/styrdiagram.

Vilka begränsningar finns och vilka krav ställs på provmaterialen som används? I statistikavsnittet tar vi upp beskrivande statistik, olika slags mätfel samt statistiska tester som används för att granska medelvärden, spridningsmått och misstänka avvikande värden.

Du får lära dig skillnaden mellan slumpmässiga fel, systematiska fel, grova fel, riktighet, noggrannhet, precision och mätosäkerhet samt varför det är viktigt att ange vilka förhållanden som råder när upprepade mätningar utförs (”precisionsförhållanden”).

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 100 exkl. moms

2 dagar 

  • 27-28 maj 2021:27/5 - 28/5 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar