Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Installationssamordning

Pris: 14 100 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   23-25 september 2019

Kursnr: 4275

Se alla tillfällen

Installationssamordning spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekten. Det är idag inte ovanligt att 50-60% av den totala byggkostnaden utgörs av installationstekniska system. Installationer behöver därför samordnas i tid, rum och funktion. Installationssamordning handlar om att samordna arbetet så att rätt produkt erhålls inom givna tekniska och ekonomiska ramar som upprättas för det särskilda projektet.

Installationssamordnaren är inte bara byggarens man under projektet, utan även i hög grad installatörernas. Först när alla parter förstår varandra skapas ett framgångsrikt projekt. Detta innebär att leda, styra och planera samordningen mellan bygg, el, värme/kyla, luft, sprinkler och styr m.m. samt att kvalitetssäkra slutprodukten så att den uppfyller de krav som ställs i projektet genom att utföra samordnad funktionsprovning.

Energiförbrukningsuppföljning är också en viktig faktor för att kunna bedöma om valt system har motsvarat förväntningarna. Därför är det viktigt att mätutrustning och metoder för mätning och uppföljning finns och som parterna är överens om.

Fokus bör även ligga på att göra en noggrann och bra överlämning av anläggningen till beställarens driftorganisation, så att byggnaden kan hanteras på ett enkelt och korrekt sätt.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för samordningen av bygg- och installationsarbeten under produktionsskedet, men även till dig som är beställare, drift.

Förkunskaper

Erfarenheter från branschen.

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagarna en bra grundkunskap om vilka moment som bör uppmärksammas i en generalentreprenad med avseende på samordning av installatörernas produktion. Kursen tar inte upp projekteringssamordning.

Innehåll

- Grundkunskaper inom byggrelaterade installationer:
Rör, kyla, sprinkler, luft, el, brand, styr och övervakning samt transport.

- Inledningsskede:
Planering och styrning av projekt från start till mål.

- Produktionsskede:
Installationssamordnarens styrning av entreprenörerna. Leda, styra och planera mellan bygg, el, VVS, luft, sprinkler och styr m.m.
Återkommande problemställningar samt kontaktytor mellan entreprenörer där extra fokus bör läggas.

- Avslutningsskede:
Kvalitetssäkra slutprodukten så att den uppfyller de krav som ställs i projektet genom att kontrollera, följa upp provningar och injusteringar, samt utföra en samordnad funktionsprovning.
Drift- och underhållsinstruktioner och överlämnande till beställarens driftorganisation.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 14 100 exkl. moms

3 dagar 

  • 23-25 september 2019:23/9 - 25/9 2019:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar