Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Installationer i explosionsfarliga områden

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4314

Kursen vänder sig till dig som arbetar med elinstallationer och elutrustningar i miljö där explosionsrisk kan uppkomma. Vi tar upp de explosionsrisker som kan finnas vid explosiv atmosfär från brandfarlig vara eller brandfarligt damm. Vi går igenom gällande regler från ATEX-direktiven och de standarder som berör området beträffande klassning och riskbedömning samt hur elinstallationer skall vara utförda och hur man arbetar med underhåll och reparation i områden med explosiv atmosfär.

Deltagare

Alla elfackmän, ingenjörer, installatörer, montörer, arbetsledare, konsulter och besiktningsmän som arbetar med eller skall börja arbeta med elinstallationer i områden med explosiv atmosfär. Även leverantörer och säljare av Ex-materiel har god nytta av denna utbildning.

Förkunskaper

Kännedom om elanläggningar.

Syfte

För dig som arbetar med installation, kontroll, underhåll, reparation och/eller besiktning av elmateriel för explosiv atmosfär från brandfarlig vara eller brandfarligt damm ger utbildningen god kunskap om hur man åstadkommer säkra installationer samt uppfyller gällande författningar, normer och övriga regler.

Innehåll

- ATEX-direktiven och kraftsättande föreskrifter som gäller för utrustningar och arbetsplatser behandlas ur ett installatörsperspektiv. (Se mer om ATEX-direktiven i utbildning kursnr (4332).

- För område med explosiv gasatmosfär från brandfarlig vara behandlar vi elinstallationer och deras underhåll enligt gällande SEK Handböcker. Vi går också översiktligt igenom så att vi kan tyda en klassning (riskbedömning och indelning i zoner).

- För område med explosiv dammatmosfär från brandfarligt damm behandlar vi elinstallationer enligt gällande standarder. Vi går också översiktligt igenom så att vi kan tyda en klassning.

- Vi tar även upp den nya klassningsstandarden.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar