Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Inomhusmiljö

2 dagar konferens i Stockholm

2-3 september 2020

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Succékonferensen är tillbaka för femte året i rad, även denna gång i samarbete med SWESIAQ.Höga krav på inomhusmiljön, riktlinjer som ska uppnås och hälsoproblem kräver en hög kunskap och medvetenhet inom området. Konferensen ger dig möjlighet att uppdatera dig inom det senaste!

På årets konferens får du träffa experter och lära dig mer om hur vi skapar bättre förutsättningar för en säker inomhusmiljö. Få svar på många av dina frågor som du sedan kan använda i ditt dagliga arbete. Du får även möjlighet att träffa kollegor från stora delar av Sverige, både på konferensen och första dagens mingel.

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Med anledning av coronaviruset: Vi planerar att genomföra konferensen på plats som planerat och följer myndigheternas råd och rekommendationer.
Se uppdaterad information här!

Tipsa dina kollegor om evenemanget och anmäl er tillsammans.
Varmt välkommen - Vi ses i september!

Intervju med Peter Karlsson, kunskapschef på Aktea inför workshopen, konferensens andra dag.

 

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Några punkter ur årets program:

 • Standardisering av en innemiljöutredning
 • Metoder för att hantera klagomål
 • Att förebygga Legionellabaketeriens spridning
 • Bedömning och utredning av fukt- och mögelskador i byggnader
 • Lyckade metoder för mätningar av radon nivåer

Dela sidan med dina vänner:
 • Totalt sett väldigt väldigt bra. Bra med grupparbete och diskussioner i grupper med "likasinnade". Duktiga föreläsare som har som yrke att jobba med dessa frågor inom verksamheter och inte bara konsulter.

Några av våra talare

9682

Så kan vi sprida kunskap om inomhusmiljö och byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) i Sverige.

Professor emeritus Berndt Stenberg tilldelades Ellis och Ivar Janzons pris 2019 för hans långvariga forskning och pionjärarbete gällande inomhusmiljö och bildskärmsarbete

Varför har vi en fuktskada i byggnaden? - undersökningar och bedömningar

Ingrid Johansson, civilingenjör, byggdoktor, certifierad miljö-inventerareenligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong.

9684

Så kan du säkerställa att ventilationen ger god inomhusmiljö.

Workshopen är under ledning av Peter Karlsson, Partner och CKO, Aktea Energy i Göteborg.

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Linda Hägerhed inleder konferensen

  Linda arbetar som universitetslektor vid högskolan i Borås och forskar inom området innemiljö i byggnader. Hon undervisar även på magisterprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Linda är ordförande för SWESIAQ – en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.
  På konferensen är det Linda som inleder dagarna, guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • SWESIAQ-modellen – metoden för effektiva innemiljöutredningar
  • Hur mycket kan en innemiljöutredning standardiseras?
  • Vilken betydelse har ventilationen?
  • Vilken nytta har man av luftprovtagningar i innemiljön?
  • SWESIAQs nya mall som stöd vid beställning av innemiljöutredningar

  Anders Lundin, miljöhygieniker, SWESIAQ
  Anders är samordnare av den arbetsgrupp inom SWESIAQ som har tagit fram den modell som kallas för SWESIAQ-modellen. Han har tidigare jobbat som hälsoskyddsinspektör och arbetsmiljöingenjör.

 • Riskbedömning av legionella – en viktig säkerhetsåtgärd
  • Legionellabaketeriens förekomst och spridning
  • Hantering av risker
  • Hur du jobbar vidare med dina analyser

  Karsten Pedersen, fil. dr. Mikrobiologi, Micans AB
  Karsten har arbetat 14 år som professor i mikrobiologi på Göteborgs universitet och 3 år som adjungerad professor i Geomikrobiologi vid Chalmers. Stor erfarenhet inom området genom forskning, utbildning och flera publikationer. Han är även editor för geomikrobiologi för Earth Science Reviews.

 • Lunch
 • Så förebygger du buller inomhus och skapar bättre rumsakustik
  • Hur du undviker skadliga ljudnivåer
  • Vilka mätningar bör göras och hur jobbar du effektivt med dina resultat?
  • Hur kan du se till att de akustiska kraven verkligen uppfylls och vilka krav ställer myndigheterna?
  • Byggbuller utomhus som stör inomhusmiljön

  Anders Westbrandt, akustikkonsult, Akustikverkstan

 • Hur får vi ner radonnivån i Sverige?
  • Varför mäter vi radon?
  • Radon förr och nu
  • Hur fungerar lagkraven i praktiken?
  • Varför uppnår vi inte de nationella riktlinjerna och hur kan vi nå dit?


  Maria Jönsson, radonkonsult, Radonanalys-GJAB
  Gilbert Jönsson, docent, Radonanalys-GJAB

 • Eftermiddagskaffe
 • Varför har vi en fuktskada i byggnaden? – undersökningar och bedömningar
  • Vilka bedömningar bör vi göra när vi utreder vi fukt- och mögelskador i byggnader?
  • Hur minimerar du risker och vilken åtgärd skall vidtas?
  • Så kan en åtgärdsplan för att avhjälpa skadorna se ut i praktiken


  Ingrid Johansson, laboratorieansvarig, AK-Konsult
  Ingrid är civilingenjör, byggdoktor, certifierad miljö-inventerare enligt CMF och RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong. Hon arbetar främst med fuktmätningar, både i AK:s laboratorium och i fält samt med skadeutredningar och miljöinventering.

 • Konferensens första dag avslutas
 • Nätverksmingel
 • Konferensens andra dag inleds
 • Mätning av kemiska ämnen i golvkonstruktioner – praktiska tillvägagångssätt
  • Kan jämförelser göras mot mätningar i rumsluften?
  • Vilka metoder kan användas vid provtagning?
  • Tolkningar av olika mätresultat

  Jan Kristensson, fil. dr. konsult, Chemik Lab

  Chemik Lab AB har utfört kemiska analyser på inomhusluft i cirka 35 år. Chemik Lab AB har dessutom varit aktiv i utveckling av analysmetoder inom EU under flera år. Jan arbetar nu som konsult och analyserna på inomhusluft har nu lämnats över IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Jan har sin bakgrund vid Stockholms Universitet och disputerade i Analytisk Kemi 1987 och hans arbete med analyser av inomhusluft och metodutveckling utgår från doktors-avhandlingen.

 • Förmiddagskaffe
 • Juridiken bakom en bra inomhusmiljö
  • Handläggning av klagomålsärenden – vilka utmaningar finns?
  • Lagar, förordningar och aktuell rättspraxis
  • Hur förhåller du dig till miljöbalken och vilka krav kan du ställa?

  Karin Hultman, enhetschef, Stockholm stad

 • Så kan vi sprida kunskap om inomhusmiljö och byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) i Sverige
  • Hur kan vi göra befintliga kunskaper tillgängliga kring vad som krävs för en god inomhusmiljö?
  • Hur kan vi stimulera utvecklingen av kunskap och samordna kunskapsspridningen till viktiga målgrupper?
  • Vad innebär begreppet BRO?
  • Vilka hälsoeffekter innefattas i begreppet BRO och vilka olika varianter finns?
  • Var kan man få den hjälp som behövs för att förebyggaBRO?
  • Hur ser läkare och företagshälsovård på BRO?

  Berndt Stenberg, professor emeritus, Umeå universitet

 • Moderator Linda Hägerhed summerar och avslutar konferensen
 • Lunch för workshopens deltagare
Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

6.750
SEK