Utbildningar

 

Inköp - Inköpsstrategier

Pris: 12 500 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   16-17 maj 2018

Kursnr: 5166

Se alla tillfällen

Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten och har därför en stor potential att direkt påverka och förbättra lönsamheten och det ekonomiska slutresultatet.I kursen Inköpsstrategier går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för hur du kan utveckla och effektivisera verksamhetens inköpsarbete systematisk och därmed uppnå stora resultatförbättringar. Du får lära dig hur du analyserar och kartlägger nuläget, tar fram handlingsplaner och arbetar mot uppsatta mål samt följer upp och mäter resultat inom inköp, t.ex. besparingar, leverans och kvalitet.Utbildningen är till för dig som är inköpschef eller inköpare och som vill utveckla och förbättra ert strategiska inköpsarbete. D.v.s. strukturerat och målmedvetet genomföra förbättringar inom inköp vid ert företag

Deltagare

Inköpschefer och inköpare som vill utveckla och förbättra det strategiska inköpsarbetet.

Förkunskaper

Du bör arbeta som inköpschef eller inköpare. Det är INTE något krav att du har gått kurserna Inköp - Grundläggande inköpsteknik och Inköp – Leverantörsutveckling innan.

Syfte

Att lära sig hur man kan utveckla och effektivisera inköpsarbetet, kartlägga nuläget, ta fram handlingsplaner och strategier samt mäta och följa upp inköp, leverans och kvalitet.

Innehåll

Kritiska inköpsfrågor

Utveckla inköpsstrategier och riktlinjer för inköp
- Hur kan ditt företag bli ännu bättre?
- Konkreta och praktiska handlingsplaner

Effektiva upphandlingar
- Nå bättre resultat med nya metoder

Val av leverantör
- Hur och varför beslutar vi oss för en leverantör?
- Metoder för segmentering och beslutsstöd
- Inköpsstrategi i praktiken

IT-stöd för inköp - vad behövs?

Mätning av Inköpseffektivitet
- Vad behöver mätas och utvärderas?
- Vilka mått och metoder finns?
- Var är vi idag? - Nulägesanalys och kartläggning av inköp
- Resultatuppföljning och mål

Inköpsavtal
- När skall jag ha skriftliga avtal?
- Vad är viktigt att ha med?

Olika sätt att utveckla inköpsfunktionen

Övrigt

Denna kurs ingår i vårt diplomprogram för Diplomerad Inköpare

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 500 Exkl. moms

2 dagar 

  • 16-17 maj 2018:16/5 - 17/5 2018:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 1-2 november 2018:01/11 - 02/11 2018:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser