Om oss - Allmänna villkor

Allmänna villkor

Företagsinformation

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen
Välj sida

Anmälan och information
Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida. Här finner du också dagsaktuell information om våra utbildningar. Du kan även anmäla dig via tel 031-350 55 35.

Anmälningsbekräftelse
Vi skickar en bekräftelse när du anmält dig till en utbildning.
Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Teknologisk Institut accepterat bokningen och skickat skriftlig bekräftelse (e-post eller brev) på att deltagaren antagits på utbildningen.

Avgift
Avgiften står angiven efter varje utbildning. I deltagaravgiften ingår normalt dokumentation i form av kompendier/pärmar/litteratur (undantag kan förekomma, t ex i form av externt debiterade provavgifter). Samtliga priser gäller tillsvidare. Fakturering sker före utbildningens genomförande. Betalningsvillkor: 15 dagar.

Kostnad för förtäring tillkommer på kurspriset i de flesta fall med 295 kronor per kursdag.

Av- och ombokning
Se separat sida angående av- och ombokningsregler.

Förhinder/ersättare
Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person i samma företag. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn och e-postadress. I detta fall utgår ingen av- eller ombokningsavgift enligt ovan.

Inställd utbildning
Ibland händer det att ett genomförande måste flyttas eller helt ställas in. Vid inställt genomförande återbetalas kursavgift som erlagts. Ersättning utgår inte för ej-ombokningsbara biljetter. Har deltagaren hunnit komma till utbildningen innan man nås av beskedet, ersätts verifierade direkta kostnader för resor, hotell och liknande utlägg. Dock ersätts ej lönekostnad, intäktsbortfall eller restid.

Start- och sluttider
Start- och sluttider för våra utbildningar varierar. Tiderna anges i den bekräftelse du får i samband med anmälan. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss.

Intyg
Som bevis på att du gått en kurs hos oss får du alltid ett kursintyg (gäller inte konferens eller seminarie).

Konferenslokaler
Våra konferenser genomförs på olika lokaler, alltid anpassat efter respektive konferens. Konferensanläggningarna ligger alltid centralt belägna i Stockholm eller Göteborg. Information om lokal framgår på vår hemsida.

Hotellbokning
Du svarar själv för bokning av hotell. Vi har avtal med ett antal hotell (se separat sida) där du får rabatt om du när du bokar anger att du skall gå på utbildning på Teknologisk Institut.
Klicka här >

Force Majeure
Teknologisk Institut ansvarar ej för skada som beror av myndighets åtgärd, strejk, blockad lockout eller annan liknande omständighet som står utanför vår kontroll.
Vi är ej heller ansvariga för skada i fall då utbildning helt eller delvis måste inställas
p g a föreläsares akuta sjukdom och där lämplig ersättare ej kunnat engageras.

Företagsanpassad utbildning/konsulting
Allmänna villkor vid företagsanpassad utbildning/konsulting >