Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Högspänningsföreskrifter och standard

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4311

Denna kurs tar upp innehållet i de gällande starkströmsföreskrifterna för anläggningar med en högre systemspänning än 1000V och den standard, SS 421 01 01 som behandlar starkströmsanläggningar överstigande 1 kV AC samt de nya standarder (SS-EN 61936-1 och SS-EN 505 22) som kommer att ersätta SS 421 01 01 från och med 2013-11-01.

Vi arbetar med och diskuterar hur du kan tillämpa och tolka innehållet i de regler som styr vid projektering, byggande, drift och underhåll samt hur man hanterar frågor i samband med nya tekniska lösningar och besiktningar. Du får en god insikt i de huvudprinciper som ligger till grund för elsäkerhetsreglerna inom högspänningsområdet under ledning av en erfaren lärare.

Kursen är inriktad på att ge kunskap så att haveri och olyckor undviks.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar på och/eller har ansvar för högspänningsanläggningar inom elnätföretag och industri. Den är lämplig även för dig som projekterar eller besiktigar högspänningsanläggningar.

Förkunskaper

Teoretisk och praktisk elkunskap.

Syfte

Efter genomgången kurs skall du kunna förstå innehållet i gällande starkströmsföreskrifter för systemspänning högre än 1000V och kopplingen till svensk standard för högspänningsanläggningar samt erhållit kunskaper som erfordras för praktisk tillämpning.

Innehåll

- Tillämpliga lagar och förordningar.
- Elfaran och elsäkerhet vid högspänningsanläggningar
- ELSÄK-FS 2008:1 och 2010:1 Föreskrifter och allmänna råd om utförande
- Anläggningar, drift och underhåll. Tillämpningar
- Standarderna SS 421 01 01, SS-EN 61936-1 Anläggningar > 1 kV och SS-EN 505 22 Jordning
- Grupparbeten med tillämpningsövningar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar