Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Har du koll på arbetsmiljöansvaret?

– för installationsarbeten?

Här finns vi

Kontakta oss

 • Vallgatan 14
 • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Rådmansgatan 38
 • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenHar du koll på arbetsmiljöansvaret för installationsarbeten?

På större byggarbetsplatser i Sverige är det självklart att man har rollerna BAS-P och BAS-U.

Men det finns fortfarande väldigt många byggarbetsplatser där arbetsmiljökraven inte efterlevs och det är oftast på mindre bygg- och anläggningsarbeten där det brister. Anledningen är att det saknas kunskap om vilka regler som gäller.

Att bryta mot arbetsmiljöns lagar och regler kan leda till sanktionsavgifter eller böter. Det kan röra sig om några 10 000-tals till 100 000-tals kronor.
Men det allvarligaste är att vi utsätter yrkesarbetare för risker och det kan vi inte trycka nog på.


Här är nio exempel på arbeten som kräver byggarbetsmiljösamordning men där det ofta finns brister i arbetsmiljön:
 

 • Servisschakter
  Servisschakter är den sista delen av en ledning som går in till ett hus, en industri eller liknande.
  Det här är ett vanligt arbete som räknas som bygg- och anläggningarbete. Ett sånt här arbete utförs i regel av en montör på plats och kanske en inhyrd grävmaskin och förare. Chefen sitter inne på kontoret och leder och fördelar de många servisschakter som ska göras av en ledningsägare. Men chefen har inte de lokala kunskaperna om de förhållanden som gäller risker och säkerhet på arbetsplatsen. Det ska i sånt här fall finnas en byggarbetsmiljösamordnare på plats när arbetet bedrivs.
 • Elinstallationer som hör till en byggnad
  I Sverige finns det runt 100 000 elinstallatörer och elektriker och de flesta elinstallationer görs i och på byggnader. De här ska bedrivas med BAS-U på plats om det inte handlar om något väldigt enkelt som att byta säkring eller liknande. Men gör man ett ingrepp i elanläggning som hör till en byggnad så är det definitivt ett byggarbete. I vissa fall behöver man också upprätta en arbetsmiljöplan.
 • Arbete på ledningsnät utanför byggnaden
  Vid arbete på ledningsnät utanför byggnader, till exempel fjärrvärmenät, vatten-/spillvattennät, och optonät så bedrivs det riskabla arbetsmoment. Här följer branschen regelverket när det gäller att ta fram en arbetsmiljöplan men det brister ofta i tillsynen på arbetsplatsen. De personer som är där och arbetar ska göra riskbedömningar och de har ofta inte fått verktyg att hantera detta.
 • VVS-ombyggnader
  I VVS-branschen gör man liknande arbeten som elektriker gör (installationer i hus) och där hittar man liknande brister.
 • Målning eller ommålning
  Målning av en villa räknas som byggarbete och det krävs en arbetsmiljöplan då det finns risk för fall.
 • Trädgårdsanläggning
  BAS krävs vid byggnad eller ombyggnad av parker eller liknande, dock inte vid trädgårdsskötsel.
 • Byggnation eller ombyggnad av mobiltelefonanläggningar
  När vi uppför master eller sätter upp mobilsändare så är det också arbeten som kräver att vi följer arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsarbeten.
 • Inredningsmontering
  Vem trodde att montering av fasta hyllsystem och bänkar i butik kräver byggarbetsmiljösamordnare? Det är faktiskt också ett byggarbete.
 • Saneringsarbeten som berör byggnad, anläggning eller mark
  Utsläpp till mark eller vatten är vanligare än vi tror. Större anläggnings- eller saneringsföretag efterlever ofta lagkraven men inte många av de mindre.

Mer kunskap om byggarbetsmiljö
Vill du veta mer om byggarbetsmiljö? Läs mer om vår kurs byggarbetsmiljösamordnare P och U, eller kontakta oss direkt.


Kurser inom området;
BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs >
BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs >
Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och U (online) >
BAS P/U för anläggningsföretag (online) >


Vill du läsa fler artiklar inom samma område?
Vem kan vara BAS?
Kan BAS-P och BAS-U vara samma person?
Hur ofta behöver man gå en BAS-kurs?