Utbildningar

 

Grundläggande LEAN

Pris: 4 900 SEK, 1 dag

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2337

Lean Production, produktionssystemet sprunget från Toyota, om att fokusera på kundvärde, minimera slöseri, arbeta så resurssnålt som möjligt, o s v, sprids i snabb takt. Från tillverkning fortsätter nu många verksamheter att implementera lean i inköpsprocessen, logistiksystemet, ekonomistyrningen, etc. För att det ska fungera krävs dock att alla i organisationen är medvetna om arbetssätt och verktyg. Mot bakgrund av detta förhållande erbjuder Teknologisk Institut endagsutbildningen Grundläggande Lean för alla som inte leder leanarbetet men likväl måste kunna dess filosofi, metoder och verktyg.

Innehåll

- Principiella och värderingsmässiga grunder för Lean
- Värdeflödesanalys
- De viktigaste verktygen för Lean och hur de samverkar
- Olika enheters roller för Leanarbetet

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser