Utbildningar

 

Grundläggande kemikaliebedömning

Pris: 10 800 SEK, 2 dagar

Nästkommande tilfällen:
Stockholm   24-25 januari 2019

Kursnr: 8357

Se alla tillfällen

Företag som använder kemiska produkter skall ha en sund och säker hantering från såväl miljö- som arbetsmiljösynpunkt. Företaget skall bedöma kemikaliernas egenskaper och riskvärdera hanteringen från inköp över användning till avfall.

Kursen ger dig kunskap om hur du praktiskt kan tillämpa kemikalielagstiftningen och förstå innebörden av de farliga egenskaperna samt hur riskbedömningar kan göras. En grundkurs för alla som deltar i arbetet med att granska och värdera kemiska produkter.

Deltagare

Alla som granskar och bedömer kemiska produkter inför val av produkt, till exempel ledamöter i företagens granskningsgrupper. Alla som har marknadskontakter vid ett leverantörsföretag av kemiska produkter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men det är bra att ha grundläggande kemikunskaper.

Syfte

Du lär dig grunderna inom regelverket för kemiska produkter och innebörden av de farliga egenskaperna samt att granska säkerhetsdatablad. Du lär dig principer vid val av kemiska produkter och riskbedömning av användningen.

Innehåll

- Kemikalielagstiftning, översiktligt
- Leverantörens och användarens perspektiv
- Kemiska produkters hälso- och miljö- samt brandfarliga egenskaper
- Kriterier och EU-klassade ämnen
- Jämförelse kriterier i KIFS 2005:7 med CLP-förordningen
- Säkerhetsdatabladets information
- Kemiskt farligt avfall
- Arbetsmiljöverkets krav vid hantering av kemiska produkter
- Produktval och Riskbedömning

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 800 exkl. moms

2 dagar 

  • 24-25 januari 2019:24/1 - 25/1 2019:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 5-6 september 2019:05/9 - 06/9 2019:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser