Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Grundkurs offentlig upphandling

Pris: 10 995 SEK, 2 dagar

Praktisk grundkurs inom LOU för dig som är ganska ny inom upphandling. Främst riktad till upphandlare.

Att arbeta med offentlig upphandling är komplext och det är flera saker som du måste ta hänsyn till för att göra en bra affär. Under kursen kombineras LOU med det affärsmässiga så att du får en stabil grund för att kunna genomföra lyckade och hållbara upphandlingar. Stor vikt kommer att läggas på upphandlingsprocessen i praktiken.

Efter kursen har du fått inblick i hur du kan genomföra upphandlingar för bästa resultat. Du får också med dig verktyg som är direkt användbara i ditt upphandlingsarbete, oavsett om du driver stora upphandlingsprojekt eller bara ansvarar för vissa delar i upphandlingen.

Målgrupp

För dig som är ny i rollen som upphandlare, inköpare och de som kommer i kontakt med upphandling. Inga förkunskaper krävs.

Läs hela utbildningens upplägg:

Varje del i kursen kommer innehåller en genomgång av praktiska verktyg, tillämpliga regler, praktiska övningar och det affärsmässiga sättet att hantera en frågeställning.

DAG 1

Inledning och grunder
- Vad innebär offentlig upphandling?
- Upphandlarens roll
- Överblick av inköpsprocessen
- Samspelet mellan beställare/köpare och leverantör
- Vilka är de grundläggande reglerna inom offentlig upphandling och hur ska du förhålla dig till dem?

Behovsanalys
- Hur gör du en behovs- och målanalys?
- Upphandlarens roll i förhållande till organisationen

Marknadsanalys
- Hur får du kunskap om olika marknader?
- Så för du dialog med leverantörer
- Vad får du egentligen prata med leverantörer om?

Riskanalys
- Vilka risker innebär din upphandling?
- Hur får du fram riskerna och hur hanterar du dem?

Att ta fram ett förfrågningsunderlag
- Vad är ett förfrågningsunderlag och vilka delar består det av?
- Hur gör du när förfrågningsunderlaget tas fram?
- Praktisk metod för att ta fram krav och för att kvalitetssäkra innehållet
- Vilka krav får du ställa på leverantören?
- Vilka krav kan du ställa på den vara eller tjänst du ska köpa?
- Metoder för att lyckas ta fram ett bra underlag i tid
- Upphandlingsformer
>Tröskelvärden och beräkning av kontraktsvärde
> Upphandlingsförfaranden

DAG 2
Direktupphandling
- Vad är direktupphandling?
- Hur hanterar du direktupphandling enligt regelverket och samtidigt affärsmässigt och effektivt?

Prövning och utvärdering av anbud
- Skillnaden mellan prövning och utvärdering av anbud
- Hur väljer du utvärderingskriterier?
- Utvärderingsmodellen – vad ska du tänka på?

Avtalsarbete
- Hur skriver du ett bra avtal – hur ser metoden ut och vad är centralt?
- Relationen mellan avtalet och LOU
- Uppstart efter avtalsspärren
- Tillämpning av avtalet, vanliga frågor
- Ändring av ett ingånget avtal, vad får du egentligen göra?
- Uppföljning av avtalet – hur går du tillväga?
- Informationsinsamling inför nästa upphandling
- Vad är ett ramavtal och hur skiljer den sig från leveransavtal?

Hantering av konkurrensutsättningen
- Vad gör du under konkurrensutsättningen?
- Hur ska du hantera dialog med leverantörer under konkurrensutsättningen?
- Vad är tillåtet enligt LOU under denna period?
- Inkomna anbud – hantering och genomgång för att veta vilka anbud som uppfyller kraven och vilket som är bäst
- Förtydliganden och kompletteringar av inkomna anbud, vad är egentligen möjligt?
- Tilldelning av kontrakt och debriefing av anbudsgivare

Överprövning
- Vad kan en missnöjd leverantör göra?
- Hur ska du agera om en leverantör begär överprövning?

Vi har även fler kurser inom offentlig upphandling - Se vilken kurs som passar dina behov bäst!

  • Offentlig upphandling, fördjupningskurs. För dig som vill fördjupa dina upphandlingskunskaper, främst den affärsmässiga delen i en upphandling.
    Klicka här för att läsa mer.
  • LOU – kurs i Offentlig upphandling. Endagskurs om LOU för både upphandlare och anbudsgivare. Bred kurs med fokus på ramverk, krav, lagar, och rättspraxis.
    Klicka här för att läsa mer.
  • Offentlig Upphandling LOU (online).Behöver du mer flexibilitet i kursupplägget kan du istället gå vår onlinekurs.
    Klicka här för att läsa mer.

Kursledare:

Björn Bergström

björn

Björn Bergström har lång erfarenhet av offentlig upphandling och har arbetat i 15 år som jurist och chef inom staten med fokus på offentliga affärer och kommersiell avtalsrätt. Björn har en omfattande praktisk erfarenhet av att genomföra alla delar av en offentlig upphandling, genomföra utbildningar och rådgivningsarbete. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer, och tjänsterna omfattar hela eller delar av upphandlings- och anbudsprocessen. Björn är frekvent anlitad som ombud i överprövningsprocesser, som rådgivare och som föreläsare. Björn är också medförfattare till boken ”Tio principer för en framgångsrik upphandling”.

Egil Nylén

egil offentlig upphandling grundkurs 2019

Egil Nylén har 23 års erfarenhet av den offentliga affären. Han har varit upphandlingschef på Region Siljan och även haft den rollen på Gästrike inköp. Därefter arbetade han som upphandlingschef i Umeå kommun i 9 år. Han har arbetat som upphandlingskonsult och genomfört många upphandlingar och har erfarenhet av att arbeta på Upphandlingsmyndigheten. Egil har också suttit i SOI:s styrelse i många år och arbetat med att lyfta aktuella frågor för att hela tiden ligga i framkant. Idag arbetar Egil som strategiskinköpare på stålkoncernen Sandvik. Läs intervjun med Egil här.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar