Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Grundkurs nämndadministration

Pris: 7 995 SEK, 2 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 6316

Är du ny i rollen som kommun- eller nämndsekreterare? Här får du en unik möjlighet att få en god inblick i offentlig administration, diarieföring, sammanträdesteknik och protokollskrivning.Kursen livestreamas och du väljer själv om du vill delta på plats eller på distans!

Grundkursen inom nämnadministration lägger stort fokus på en rättssäker och korrekt protokollskrivning och ger dig grundläggande juridiska kunskaper kring GDPR och hantering av allmänna handlingar. Du kommer få med dig en bredd av verktyg och kunskaper för att skapa en bra ärendeberedningsprocess.

Inför utbildningsdagarna har du som deltagare möjlighet att skicka frågor till kursledaren. Dessa diskuteras och besvaras under kursen. Du har även möjlighet att skicka in protokoll från din verksamhet för att ge kursledaren möjlighet att anpassa nivån och innehållet på utbildningen.

Föreläsningarna varvas med diskussioner i mindre grupp kring utvalda frågeställningar.

Kursinnehåll

Dag1:

9:00 Registrering med fika
9:30 Kursen inleds

Diarieföring - grundläggande kring offentlighet, sekretess och GDPR och varför diarieför vi?
-Kommunens skyldigheter och befogenheter
-Myndighetsbegreppet
-Vikten av ordning i diariet
-Varför måste vi diarieföra?
-Vad ska diarieföras och när?
-Grundläggande offentlighet och sekretess
-Grundläggande GDPR
-Inkommen handling
-Upprättad handling
-Expedierad handling
-När blir en handling allmän?
-Vad ska sekretessbeläggas?
-E-postloggen
-Att tänka på när vi döper filer i diariet
-Att tänka på vid utlämnande av allmän handling
Ärendeberedningsprocessen
-Vad är en bra ärendeberedningsprocess?
-Styrdokumentens betydelse
-Tjänsteskrivelsens betydelse
-Beslutsnivåer för olika ärenden
-Granskning av handlingar
-Vikten av att samspela
-Formaliserade roller för att undvika personberoende
-Härskartekniker

Fika serveras under eftermiddagen
16:00 Kursens första dag sammanfattas och avslutas

Dag 2:

9:00 Kursens andra dag inleds
Genomgång av inlämnade protokoll

Det kommunala sammaträdet
-Dagordning och handlingar till de förtroendevalda – vad bör skickas med?
-Ordförandens roll
-Kommun- och nämndsekreterarens roll
-Samarbetet mellan ordföranden och sekreteraren
-Närvarorätt på sammanträdet
-Ersättarnas tjänstgöring
-Växeltjänstgöring
-Extra ärenden och ärenden som utgår
-Fastställande av föredragningslistan
-Yrkanden
-Propositionsordningar
-Omröstningar
-Bordläggning
-Återremiss
-Protokollsanteckningar
-Reservationer

Fika serveras under eftermiddagen
15.30 Kursens sammanfattas och avslutas

Målgrupp

För dig som är kommun- eller nämndsekreterare eller på annat sätt arbetar med offentlig nämndadministration, sammanträdesteknik eller protokollskrivning

Förkunskaper

För dig som är ny i din roll som kommun- eller nämndsekreterare och vill utveckla dina kunskaper

Syfte

Utveckla kunskaper kring praktisk administration och juridik

Kursledare

Marie Nikonoff, kommunsekreterare och erfaren föreläsare och utbildare

Har du redan grunderna och vill veta mer om fördjupningskursen? Klicka här för mer information och anmälan!

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar