Utbildningar

 

Grundkurs i offentlig upphandling

Pris: 5 900 SEK, 1 dag

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   21 maj 2018

Kursnr: 6313

Se alla tillfällen

Upphandlingar är oftast komplicerade, tar mycket tid och omsätter stora belopp. Vilka regler och bestämmelser styr utformningen av förfrågningsunderlag? Vilka krav och kriterier för tilldelning är tillåtna?Denna kurs ger dig som medverkar i upphandlingar en grundläggande och pedagogisk introduktion till upphandlingsprocessen, med fokus på de nyheter som trätt i kraft och vilka effekter de har på genomförandet av upphandlingar.

Erbjudande

Gå 3 och betala för 2.
Går inte att kombinera med andra erbjudanden.

Deltagare

Kusen vänder sig till dig som i egenskap av upphandlare, konsult eller anbudslämnare kommer i kontakt med, genomför eller deltar i upphandlingar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

 • Upphandlingsformer i LOU och LUF - över och under tröskelvärdena

 • Regler för ramavtal

 • Ramar för förfrågningsunderlagets utformning

 • Upphandlingens faser - anbudens form och innehåll, reservationer, kompletteringar och orena anbud

 • Kvalificeringskrav - anbudsgivarnas tekniska, yrkesmässiga och ekonomiska kapacitet

 • Anbudsutvärderingskriterier

 • Avbrytande av upphandling

 • Tilldelningsbeslut, offentlighet och sekretess, överprövning, ogiltighetstalan och skadestånd

Under kursen kommer vi också att gå igenom ny vägledande rättspraxis, kommande förändringar i lagstiftningen behandlas löpande.

Övrigt

Den nya upphandlingslagstiftningen har nu trätt i kraft!

Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftning och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU nu har upphört och ersatts med helt nya lagar.

De nya lagarna trädde ikraft den 1 januari 2017.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 900 Exkl. moms

1 dagar 

 • 21 maj 2018:21/5 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 12 juni 2018:12/6 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 23 oktober 2018:23/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser