Utbildningar

 

Grundkurs i GIS

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8309

I den här kursen lär du dig vad GIS är och vad det kan användas till. Med ArcGIS från Esri får du skapa kartor, utforska och analysera geografiska data som bygger upp kartan samt tillämpa olika metoder för att dela kartor med andra. Vid kursens slut kommer du att ha en god förståelse för funktionerna i ArcGIS och bland annat kunna visualisera och upptäcka mönster, tillgodogöra dig information samt kommunicera denna information till andra.

Deltagare

Denna kurs riktar sig till dig som inte har någon utbildning eller erfarenhet av GIS sedan tidigare.

Förkunskaper

Grunder i Windows samt god datorvana.

Syfte

Efter genomförd kurs ska du kunna:
- Snabbt skapa och dela med dig av en karta genom att använda ArcGIS
- Hitta och organisera geografiska data och andra resurser för ett kartprojekt
- Visa geografiska objekt på en karta och få tillgång till information om dem
- Analysera en karta för att ta reda på var objekt som motsvarar uppställda kriterier kan hittas
- Dela kartor och analysresultat så att de kan visas i desktop-program, websidor samt mobila enheter

Innehåll

Vad är ArcGIS?
- Verktyg för att enkelt hitta, skapa, dela och använda GIS-kartor
- Tillgänglighet på olika plattformar

Vad är GIS?
- Komponenter i ett GIS
- Förståelse för den geografiska dimensionen
- Vad kan du göra med ett GIS?
- Skapa och dela en karta med ArcGIS Online

Vad gör data geografiskt?
- Representerar verkliga objekt digitalt
- Geografiska och icke geografiska dataformat
- Dokumenterar viktig information om data med hjälp av metadata

Kartera verkliga objekt med koordinatsystem
- Geografiska och projicerade koordinatsystem
- Ta reda på koordinatsystem för geografiska data
- Ändra koordinatsystem för geografiska data
- Ändra koordinatsystem i en karta

Hitta kartor och data
- Överväganden vid val av data
- Källor för GIS-data

Arbeta med innehåll från ArcGIS Online
- Få tillgång till innehåll från ArcGIS Online
- Vilka olika sorters innehåll finns det?
- Jämför data i en webbkarta
- Använd en webbapplikation

Utforska en GIS-karta
- Navigera i kartan
- Hitta geografiska objekt och dess information
- Ändra symbologi
- Visualisera förändringar över tid

GIS-analyser
- Lös rumsliga problem
- Femstegsmodellen
- Avgör var något har inträffat
- Dela med dig av analysresultat som diagram och lager

Dela GIS-kartor och resultat
- Vanliga sätt att dela kartor och resultat
- Dela verktyg och data
- Dela resultat som en webbkarta eller webbapplikation
- Använd ArcGIS Online

Har du faglige spørgsmål så kontakt

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?