Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

GPS-Toleranser – Dimension, Form och Läge

Pris: 11 200 SEK, 3 dagar

Korrekta specifikationer ger bättre produkter - till lägre kostnad!

Ett gemensamt språk när det gäller att tyda toleranser är av stor vikt såväl vid konstruktion som vid upphandling och tillverkning. Det som inte är specificerat på en ritning kan heller inte krävas. Du lär dig att utnyttja form- och lägetoleranser för att uppnå det tänkta resultatet. Denna utbildning belyser samtliga viktiga standarder som behandlar "form och läge" samt dimensionstoleranser.

Du får grundläggande kunskaper om form- och lägetoleranssystemets uppbyggnad enligt internationell standard. Vidare blir du uppdaterad på nyheterna i ISO 1101, 5459, 2692, 8015 och 14 405 samt får alla nyheter i ISO 1101 från april 2012 med rättningar 2013. Vi tittar även på standarden för angivning av form- och lägetoleranser i 3D, ISO 16792.

Utbildningen ger också en orientering i vad som är på gång inom standardiseringen inom området. Flera standarder är nu godkända av ISO och publiceras troligen under 2017. Du blir uppdaterad rörande de nya standarderna om funktionsmåttsättning och måttjämkningsprinciperna och referenssystemet. Under utbildningen ges även möjlighet till genomgång av egna ritningar.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till konstruktörer, inköpare samt personal inom produktions- och kvalitetsfunktioner.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Utbildningens mål är att ge deltagarna full kunskap i hur man tillämpar standarderna i praktiken, samt kunskap i att korrekt och fullständigt ange lämpliga dimensions- och form- & lägeskrav på ritningar, med hänsyn till funktion och kontroll/verifiering.

Innehåll

Grundläggande principer vid toleranssättning.
Andra mått än storleksmått.

Genomgång av formtoleranser samt måttjämkningens grunder
- Rakhet
- Planhet
- Rundhet
- Cylindricitet
- Profilform
- Ytform

Genomgång av riktningstoleranser samt grunderna för referensbestämning
- Parallellitet
- Vinkelräthet
- Vinkelriktighet
- Profilform
- Ytform

Genomgång av lägetoleranser samt genomgång av konsekvenser vid mätning av form- och lägekrav
- Lägeriktighet
- Symmetri
- Koncentricitet/koaxialitet
- Profilläge
- Ytläge
- Kast

Gruppövningar

Genomgång av egna ritningar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar