Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

GDPR - förstå och tillämpa nya dataskyddsförordningen i praktiken

Pris: 6 200 SEK, 1 dag

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 5158

Känner du till EU:s nya dataskyddsförordning? Här är utbildningen som ger dig mycket viktig och värdefull kunskap om den nya dataskyddsförordningen som är ett omfattande regelverk.Förordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och all verksamhet där personuppgifter behandlas, både privat och offentlig, berörs. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta nuvarande personuppgiftslag, och är direkt tillämplig inom hela EU.Den nya Dataskyddsförordningen bygger på tidigare lagstiftning inom området, men ställer mycket högre krav på bland annat dokumentation av behandlingar och rutiner, och är mer fokuserad på säkerhet och skydd för personuppgifters integritet. Vidare kommer sanktionerna vid brott mot Dataskyddsförordningen att bli mycket kännbara.

Deltagare

Kursen är anpassad för dig som arbetar i en organisation som ansvarar för personuppgifter, eller arbetar i en organisation som är att betrakta som personuppgiftsbiträde. Den är även till för biträdande jurister, advokater, bolagsjurister och jurister vid myndigheter, medlemmar i företagsledning samt övriga intresserade som berörs av personuppgiftsfrågor. Även personer som jobbar med IT och IT-säkerhet har nytta av denna kurs.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav behövs.

Syfte

Utbildningen ger dig en större förståelse och medvetenhet rörande dessa nya regler för hantering av personuppgifter.

Introduktion till Dataskyddsförordningen/GDPR
En film som beskriver Dataskyddsförordningen (GDPR), en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018 i syfte att skydda personuppgifter inom EU. Lagen ersätter nuvarande personuppgiftslag PuL. I filmen får du en kort introduktion till lagen samt vad den innebär för verksamheten.

Innehåll

 • Bakgrunden till lagen och den svenska anpassningen
 • Förhållande till annan lagstiftning, t ex OSL.
 • Översiktlig genomgång av nyckelbegrepp i Dataskyddsförordningen
 • Den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets ansvar
 • Vilka principer för behandling av personuppgifter anger förordningen?
 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter?
 • Särskilt om samtycke
 • Vad innebär ”särskilda kategorier” av personuppgifter?
 • Informationskravet – vad innebär det?
 • Vilka rättigheter har den registrerade?
 • Sanktioner och riskhantering
 • Vikten av IT-säkerhet
 • Hur gör man för att företaget ska anpassas till nya lagstiftningen – konkreta tips på genomförande av GDPR-process
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?