Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Gasolanläggningar - hantering och säkerhetsåtgärder

Pris: 9 200 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Borås   20-21 september 2021

Kursnr: 9430

Se alla tillfällen

Utbildningen genomförs i samarbete med Kosan Gas Sverige AB.
En utbildning för dig som behöver få en relation till gasen och en orientering om utrustning för gasolanläggningar från tank till brännare. Du får praktisk erfarenhet av vad räddningstjänsten kan göra vid gasoltillbud.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personal som håller på med drift, underhåll och kontroll av gasolanläggningar och gasbrännarinstallationer inom industrin.
Personal som lossar gasol eller fyller gasolflaskor är också viktiga målgrupper. Gasolföreståndare och ersättare för mindre och medelstora anläggningar får tillräcklig utbildning för att sköta ansvaret vid sin gasolanläggning.

Förkunskaper

Inga direkta förkunskaper krävs, däremot en viss teknisk erfarenhet eller förståelse inom teknikområdet.

Syfte

Att få en relation till gasen och en orientering om utrustning för gasolanläggningar från tank till brännare. Att få praktisk erfarenhet av vad räddningstjänsten kan göra vid gasoltillbud.

Innehåll

Gasolens egenskaper
- Genomgång av gasolen egenskaper och hur dessa egenskaper påverkar utformningen av gasolanläggningen
- Gasolens olika vägar från källorna till lågan
- Jämförelse mellan gasol och andra energigaser.

Transport och leverans av gasol
- Utrustning på tankbilar och järnvägsvagnar
- Att tänka på vid utformning av lossningsrutiner och åtgärder vid tillbud.

Gasolanläggning
- Genomgång och förevisning av utrustning och utformning av säkerhetsutrustning på en gasolanläggning
- Förevisning och provkörning av säkerhetsutrustning och armatur på brännarsträckor och olika brännare

Praktisk förevisning av gasolens egenskaper
- Propan och Butan i praktiken - temperatur, lukt, brand mm
- En transparant minianläggning provkörs där tillbud i förångaren förevisas
- Gasolbränder och explosioner i inneslutna utrymmen

Gasolföreståndare och ersättare
- Genomgång av föreståndarens roll hos företaget
- Vilket ansvar och befogenhet som krävs i funktionen.

Myndigheter och organisationer
- Orientering om hur regelverk och organisationer är uppbyggda och fungerar i Sverige
- Genomgång av lagar och förordningar.

Klassning av explosionsfarlig miljö
- Vilka krav finns på dokumentation och ritningar
- Vad ska man tänka på vid val och placering av elutrustning

Riskbedömningar och riskanalyser
- Hur hanteras riskerna kring gasolhanteringen
- Vilka krav finns det från myndigheter eller företaget att genomföra riskanalyser
- Hur kan en riskbedömning hjälpa gasolföreståndaren att göra hanteringen säkrare.

Riskupplysning och åtgärdsplaner
- Film med gasbränder, gasutsläpp och BLEVE
- Genomgång av olika olyckor och orsaker till dessa.

Praktiska övningar
- Tryckreglering och säkerhetsutrustning, brännare, gasfrihetsförklaring, åtgärder vid läckage och brand

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 9 200 exkl. moms

2 dagar 

  • 20-21 september 2021:20/9 - 21/9 2021:

     Borås

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar