Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Framtidens LSS-boende

2 dagar konferens i Stockholm

21-22 april 2020

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Välkommen till 2020 års upplaga av Framtidens LSS-boende!

Hur ska du utforma boendet efter olika behov samt utifrån den senaste forskningen kring de boendes perspektiv på kvalitet? Vilka möjligheter ger digitaliseringen för ett kostnadseffektivt boende? Hur implementerar du LSS-lagen på rätt i verksamheten och hur löser vi egentligen bristen på bostäder?

Detta är några av de frågor som tas upp, diskuteras och besvaras på den uppskattade konferensen Framtidens LSS-boende. Under två dagar får du ta del av lyckade praktikfall som delar med sig av framgångsrika arbetssätt och metoder. Konferensen tar bland annat upp viktiga ämnen som rör byggnadsfasen, arbetsmiljön, flexibla anpassningar och bemötande samt inkluderande arbetssätt som involverar personal, anhöriga och de boende.

Ta chansen att utveckla dig i din roll och nätverka med kollegor från stora delar av landet.

Varmt Välkommen!

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Forskning, arbetssätt och inspiration för nya generationens boende

 • Metoder för en kvalitetssäkrad verksamhet
 • Välfärdsteknik som effektiviserar omsorgen
 • Lyckad utformning av behovsanpassade lokaler
 • LSS-lagen – detta gäller för boenden
 • Bristen på boendeplatser – förslag på lösningar

Dela sidan med dina vänner:

Några av våra talare

9627

Kvalitet ur brukarnas perspektiv – senaste forskningen

Rosita Brolin, fil. Dr., Linnéuniversitetet

9628

Flexibel och yteffektiv planering av lokaler

Malin Påhlsson, enhetschef omsorgsförvaltningen, Hässleholms kommun

9629

Digitalisering och smarta lösningar för nya generationens LSS-boenden

Emilie Gerde, konsulent tekniska hjälpmedel, Abilia

9630

Personal och anhöriga – på personens villkor

Susanne Larsson, doktorand, Södertälje kommun

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Susanne Larsson inleder konferensen

  Susanne arbetar med verksamhetsutveckling i Södertälje kommun och driver ett forskningsprojekt med brukarinflytande i fokus. Hon har skrivit flertalet böcker kring LSS, inom vilket hon utbildat och handlett i många år. Under konferensen är det Susanne, som utifrån sin gedigna kunskap, guidar oss mellan talarpassen och leder diskussionerna.

 • Kvalitet ur de boendes perspektiv – senaste forskningen
  • Vad är kvalitet på ett LSS-boende och hur upplevs kvalitet för personer med psykisk funktionsnedsättning?
  • Vilka slutsatser och lärdomar kan vi dra av forskningen?
  • Framgångsfaktorer och arbetssätt för att höja kvaliteten och systematiskt bibehålla kvalitet

  Rosita Brolin, fil. dr., Linnéuniversitetet

 • Ny standard för kvalitetssäkring av LSS-boenden
  • Stöd för ökad systematik i kvalitetsarbetet
  • Bakgrund och syfte med standarden
  • Vad innehåller den och vilka användningsområden finns?
  • Nuläget och nästa steg

  Anna Sjögren, projektledare, Svenska institutet för standarder

  Alexandra Antoni, projektledare, Svenska institutet för standarder

 • Lunch
 • Praktisk implementering av LSS-lagen
  • Skillnader i lagstiftningen på gruppboenden och serviceboenden
  • Vilka krav ställer lagstiftaren på din verksamhet och vad syftas med begreppet ”omvårdnad” i juridiken?
  • Rutiner för dokumentation och genomförande

  Emilia Hermanrud, advokat, Fyrtorn advokatbyrå

 • Digitalisering och smarta lösningar för nya generationens LSS-boenden
  • Kognitiva hjälpmedel som underlättar för de boende
  • Funktion och nytta med digitalt stöd för boende, personal och anhöriga
  • Så kommer du igång med välfärdsteknik – tips och goda exempel

  Emilie Gerde, konsulent tekniska hjälpmedel, Abilia

 • Eftermiddagskaffe
 • Hur kan bristen på LSS-boenden lösas?
  • Vilka är de största hindren idag?
  • Hur privat omsorg kan vara en del av lösningen

  Karl Rydå, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna Almega

 • Flexibel och yteffektiv planering av lokaler
  • Så utformar du en tillgänglighetsanpassad lokal utifrån alla behov
  • Stöttecenter – ett dygnet runt-stöd för psykisk hälsa
  • Utvecklingsmöjligheter för stöttecenter i framtiden
  • Lyckade metoder för att anpassa planlösningarna för din LSS-verksamhet

  Malin Påhlsson, enhetschef omsorgsförvaltningen, Hässleholms kommun

  Tefic Agusi, skötare, Hässleholms kommun

 • Konferensens andra dag inleds
 • Ny teknik som effektiviserar miljövänlig byggnation av LSS-boende
  • Klimatsmart teknik som sparar miljö och ekonomiska resurser
  • Lyckad leverans av en hållbar byggnation av nytt boende

  Håvard Jegerstedt, VD, Isotimber

 • Förmiddagskaffe
 • Samverkan mellan personal och anhöriga – på den boendes villkor
  • Rätten till självbestämmande är stark i LSS – om gränser och ansvar
  • Personcentrerat stöd – en del i en systematiserad eller tillitsstyrd organisation
  • Om närstående vill och/eller behöver vara med – samverkan med respekt och delaktighet för den enskilde

  Susanne Larsson, doktorand, Södertälje kommun och Ersta Sköndal Bräcke högskola

 • Arbetssätt och organisation för bättre kvalitet och arbetsmiljö

  • Den fysiska miljöns betydelse för personen som har stödinsatser
  • Arbetssätt och bemötande för att minska utåtagerande beteenden hos de boende
  • Förebyggande arbetsmiljöarbete och hantering av tillbud

  Ann-Charlotte Nordlander, resultatenhetschef gruppboende, Södertälje kommun

  Mattias Göransson, resultatenhetschef gruppboende, Södertälje kommun

 • Lunch
 • Normmedvetet och inkluderande arbetssätt på LSS-boendet
  • Ett HBTQ-certifierat LSS-boende – vad innebär det?
  • Varför HBTQ-certifiering inom LSS?
  • Handlingsplan för ett gemensamt värdegrundsarbete
  • Strategier för bemötande mellan personal och den boende
  • Så utformar du en verksamhet utifrån alla och allas behov

  Jon Klüft, enhetschef Funktionsstödsförvaltningen LSS-bostäder, Malmö stad

  Sara Wall, sektionschef Funktionsstödsförvaltningen LSS-bostäder, Malmö stad

 • Modell för utveckling av trygga LSS-boenden utifrån samhälle, natur och individer
  Moderator Susanne Larsson summerar och avslutar konferensen
  • Vad innebär det att bygga ett LSS-boende enligt Emramodellen?
  • Konkreta tips och lösningar utifrån erfarenheterna av vår modell
  • Så bygger du flexibla bostäder och gör rätt från början för minskade kostnader långsiktigt

  Robin Berkhuizen, vd, Emrahus

Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

2020-02-22 och 2020-03-27
7.350
SEK
2020-03-28
8.350
SEK