Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Framtidens äldreboende

2 dagar konferens i Stockholm

3-4 december 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Effektivisera och kvalitetssäkra ditt äldreboende!

Med en växande andel äldre och fler vårdbehövande människor står äldreomsorgen i Sverige inför stora utmaningar.

Att bemöta de äldres ökande enskilda behov och behålla en hög kvalitet med befintliga resurser sätter höga krav på din verksamhet. För att följa samhällsutvecklingen gäller det att du är upplyst inom det senaste kring individanpassning, arbetssätt och digitala verktyg.

Under dagarna delar experter och praktikfall med sig av sina erfarenheter och ger dig de verktyg du behöver för att förbereda dig och din verksamhet för framtidens utmaningar och möjligheter!

Plats

Birger Jarl konferens, Tulegatan 8, Stockholm

Varmt välkommen!

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • Moderator Helena Gille inleder konferensen

  Helena har lång erfarenhet inom äldreomsorgen och arbetar idag som äldreomsorgschef på Stora Sköndal som driver verksamheter inom äldreomsorg, neurologisk rehabilitering, socialpsykiatri, stöd och omsorg samt förskola. Under konferensen är det Helena som guidar oss mellan talarpassen och leder diskussionerna.

 • Ett hemlikt äldreboende – öka trivseln genom enkla åtgärder
  • Så tar du reda på vilka behov och önskemål som finns hos de äldre
  • Hur du kan förhöja trivseln med befintliga resurser
  • Öka de äldres möjligheter till delaktighet och meningsfullhet
  • Tips på konkreta förändringar för ett mer hemlikt boende

  Jane Lindell-Ljunggren, ägare, Hattstugan

 • Ett bemötande utöver det vanliga – lyhördhet och individanpassning
  • Hur du bättre kan identifiera och förstå individens behov
  • Utveckla ditt arbete genom individanpassat bemötande
  • Enkla och praktiska verktyg för att skapa meningsfulla aktiviteter

  Anders Lindström, utvecklare, Eskilstuna kommun

 • Lunch
 • Alternativa boenden för att möta olika behov – vilka lösningar finns?
  • Från institution till egen lägenhet – svenska erfarenheter
  • Sjukdom, hög ålder, funktionsvariation eller livsstil som grund för segmentering
  • Eden, Green house, Wellspring, Plaintree och andra amerikanska modeller
  • Gruppbostad eller bostadsgrupp – vad är skillnaden?
  • Internationella perspektiv från Japan och Nederländerna
  • En salutogen läsning av rätten till särskilt boende

  Peter Westlund, författare, docent och tidigare Fou-ledare, Peter Westlund Fou

 • Kvalitetsutveckling – att mäta för att veta
  • Vilken livskvalitet har de äldre på ditt boende?
  • Går det att använda kvalitetsregister för att öka livskvaliteten hos brukarna?
  • Att bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete med hjälp av data

  Eva Granvik, leg. sjuksköterska och enhetschef Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne

 • Eftermiddagskaffe
 • Så skapas platser för möten mellan boende, anhöriga, personal och besökare
  • Hur kan du möta olika individers behov när du planerar utemiljön?
  • Så utformas utemiljön för att utevistelsen skall bli både lustfylld och rogivande
  • Tips och idéer för hur du gör din utemiljö till en naturlig mötesplats

  Åsa Erkman, avdelningschef samhällsbyggnad, WSP

 • Konferensens första dag avslutas
 • Villa Basilika – äldreboendet med hundprofil
  • Hur djur och natur blivit kännetecken för boendet
  • Hundprofilens påverkan på de äldres engagemang, rutiner och hälsa
  • Praktiska erfarenheter längs vägen – lärdomar och nya möjligheter

  Patrik Döl,verksamhetschef, Villa Basilika

 • Förmiddagskaffe
 • Förutsättningar för att bli en attraktiv och långsiktig arbetsgivare
  • Hur ser personalens behov och önskemål ut nu och i framtiden?
  • Arbetsuppgifter, arbetsplatser och förmåner – hur sticker ni ut från mängden?
  • Metoder för att utveckla en verksamhet som attraherar och behåller personal längre

  Helena Gille, äldreomsorgsschef, Stora Sköndal

 • Hur du gör digitala verktyg till en naturlig del av vardagen för de äldre
  • Hur du på ett naturligt sätt kan arbeta med delaktighet för våra äldre i vardagen
  • Hur implementeras digitala verktyg utifrån behov och varierande IT mognad?
  • Praktiska erfarenheter – tillvägagångsätt och lärdomar

  Maria Ryding, projektledare, Sekoia

 • Moderator Helena Gille summerar och avslutar konferensen
 • Lunch för workshopens deltagare
 • Struktur och strategier för att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

  I takt med att de äldre blir allt fler stiger behovet av och konkurrensen om vårdpersonal. Under workshopen får du möjlighet att utvärdera och förnya ditt arbete med attraktionsfrågor, både strategiskt och operativt. Du får även lyssna till inspirerande exempel från verkligheten där du får ta del av hur andra arbetar med sitt varumärke som arbetsgivare både internt och externt. Ta del av inspiration, konkreta verktyg och modeller för hur du kan arbeta med att attrahera och engagera rätt medarbetare för just ditt äldreboende.

  Du får lära dig:

  • Skapa en röd tråd för potentiella och nuvarande medarbetare – från det externa löftet till den interna verkligheten
  • Hur du går från passiv till aktiv rekrytering när ett långsiktigt relationsskapande ersätter traditionell platsannonsering
  • De viktigaste trenderna på kompetensmarknaden – hur påverkar de branschen, yrket och den enskilda arbetsgivare?
  • Att använda kompetensmarknaden som målgrupp – vad måste vi veta om de vi kommunicerar med?
  • Konkreta verktyg och modeller – hur kan ett ramverk för analys-, strategi- och kommunikationsarbete se ut i praktiken?

  Workshopen leds av Linus Holmgren, VD och senior rådgivare, Talent talk

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-06-19 och 2019-10-11
4.950
SEK
2.490
SEK
2019-10-12 och 2019-11-08
5.750
SEK
2.890
SEK
2019-11-09
6.750
SEK
3.490
SEK