Utbildningar

 

Framgångsrik förhandling

Pris: 12 600 SEK, 2 dagar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 6603

Professionellt och privat förhandlar du dagligen både medvetet och omedvetet. Det kan vara vid middagsbordet hemma, i affären, på jobbet med kunder eller leverantörer. Oavsett när du förhandlar har du stora fördelar av att ha rätt kunskap i förhandlingsteknik när du går in i en förhandlingssituation.Resultatet av en förhandling är starkt beroende av dina färdigheter i förhandlingsstrategi, taktik och kommunikation samt den information du sitter på innan en förhandling.  Att förhandla framgångsrikt är en färdighet som kräver både övning och kännedom om tekniker och förhandlingens olika faser. Dessutom krävs kunskap om din motpart.Kursen Framgångsrik förhandling ger dig både teori, tips och praktiska övningar för att du ska bli en ännu bättre förhandlare och finna din personliga förhandlingsstil.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som möter förhandlingssituationer i yrkesrollen både som köpande och säljande part.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men du bör arbeta i en roll där du förhandlar.

Syfte

Kursen Framgångsrik förhandling ska ge dig både teoretiska kunskaper och praktiska övningar för att du ska bli en ännu bättre förhandlare.

Innehåll

Förhandlingspsykologi

Vad kännetecknar framgångsrik förhandling?
- Vilka är grundreglerna?
- Är win/win alltid något att eftersträva?
- Vad innebär det och hur kan det tillämpas?

Personlig förhandlingsstil
- Hur kan din personliga förhandlingsstil hjälpa eller stjälpa?
- Vilken är din förhandlingsstil?
- Vad har din förhandlingsmotpart för stil; byggbuse, pudel, struts?

Strategi och förhandlingens faser
- Förhandlingens 8 faser
- Fallgropar i faserna - så undviker du dem!
- Framgångsfaktorer i faserna

Taktik och kommunikation
- Vilken taktik kan du använda dig av i olika situationer?
- Hur genomskåda motpartens taktik?
- Hur kommunicerar du med ord, röst och kropp?
- Hur får du din vilja igenom - genom kroppsspråket?

Vikten av att förhandla i olika "valutor"

Att sätta upp mål och reträttmål - vilka är dina mål?

Så blir din motpart en medpart!
- Att hantera känslor
- Hur undvika negativa attityder?
- Hur du undviker konflikt
- Hur reparera vid eventuell konflikt?

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser