Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Föreståndare för brandfarlig vara med inriktning på gasol

Pris: 15 500 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Borås   20-22 september 2021

Kursnr: 9410

Se alla tillfällen

Föreståndaren är en person med dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att yrkesmässigt hantera gasol. Personen skall namnges till räddningsnämnden.

Föreståndaren är ansvarig för gasolanläggningens drift, underhåll och allmänna säkerhet i enlighet med lagar och föreskrifter, dvs skötsel av anläggningens komponenter, utformning av plan för nödläge, gaslarmsinstruktioner, brandsläckning, lossningsföreskrifter eller annan information till personal. Detta kräver lång erfarenhet samt juridiska och allmänna tekniska kunskaper inom området.

Utbildningen ger dig den kompetens och kunskap du behöver samt är godkänd av Energigas Sverige.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till föreståndare för gasol och ersättare eller annan personal som bör ha samma kunskap på industrier och värmeverk.

Förkunskaper

Viss tidigare kontakt med gasol i arbetet samt teknisk erfarenhet eller förståelse inom teknikområdet.

Syfte

Att få kunskaper om gasolhantering och behärska de arbetsuppgifter som åligger föreståndaren när det gäller drift, underhåll och allmän säkerhet i enlighet med lagar och föreskrifter.

Innehåll

Myndigheter och organisationer
- Hur regelverk och organisationer är uppbyggda och fungerar i Sverige
- Genomgång av lagar och förordningar

Föreskrifter från MSB och arbetsmiljöverket
- Genomgång vilka som berör gasolhantering och vad de ställer för krav på gasolföreståndare, riskbedömningar och fortlöpande tillsyn etc

Riskbedömningar och riskanalyser
- Hur hanteras riskerna kring gasolhanteringen
- Vilka krav finns det från myndigheter eller företag att genomföra riskanalyser
- Hur kan en riskbedömning hjälpa gasolföreståndaren att göra hanteringen säkrare.

Gasolföreståndarens roll, ansvar och befogenheter

Klassning av explosionsfarlig miljö
- Vilka krav finns på dokumentation och ritningar
- Vad ska man tänka på vid val och placering av elutrustning

Gasvarnare, larm och utrymning
- Vad man ska tänka på vid utformning av en åtgärdsplan då det finns en gasolanläggning

Ansökan om hantering av brandfarlig vara
- Vad behövs för att bygga en gasolanläggning
- Hur är gången hos myndigheterna

Praktisk förevisning av gasolens egenskaper
- Propan och Butan i praktiken - temperatur, lukt, brand mm.
- Gasolbränder och explosioner i inneslutna utrymmen

Gasolens egenskaper
- Genomgång av gasolen egenskaper och hur dessa egenskaper påverkar utformningen av gasolanläggningen
- Gasolens olika vägar från källorna till lågan
- Jämförelse mellan gasol och andra brännbara gaser

Transport och leverans av gasol
- Utrustning på tankbilar och järnvägsvagnar
- Att tänka på vid utformning av lossningsrutiner och åtgärder vid tillbud

Gruppövningar
- Upprättande av klassningsplaner
- Åtgärder vid gaslarm och tillbud
- Fortlöpande tillsyn
- Driftorder, Tillbudsrapport

Gasolanläggning
- Genomgång av utrustning och utformning av säkerhetsutrustning på en gasolanläggning
- Säkerhetsutrustning och armatur på brännarsträckor och brännare

Gasolflaskor
- Orientering om regelverk för flaskor och hantering och fyllning av dessa

Riskupplysning och åtgärdsplaner
- Film med gasbränder, gasutsläpp och BLEVE
- Genomgång av olika olyckor och orsaker till dessa

Skriftligt prov
- 180 minuter

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 15 500 exkl. moms

3 dagar 

  • 20-22 september 2021:20/9 - 22/9 2021:

     Borås

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar