Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Fördjupningskurs Kvalificerad nämndadministration

Pris: 7 995 SEK, 2 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 6317

Vill du utveckla dig i rollen som kommun- eller nämndsekreterare? Här får du en unik möjlighet att fördjupa dig i offentlig administration, sammanträdesteknik och protokollskrivning!Kursen går på distans.

Kursen Kvalificerad nämnadministration tar dig ett steg längre i juridiken och inom de utmaningar som du dagligen ställs inför som sekreterare. Du kommer få med dig en bredd av verktyg för att skapa en effektiv ärendeberedningsprocess där du hanterar olika former av beslut, dokument och roller.

----

OBSERVERA att kommande kurstillfälle ges på distans. Du kommer att kunna interagera och ställa frågor till både kursledare och kursdeltagare under kursens gång.

----

Inför utbildningsdagarna har du som deltagare möjlighet att skicka frågor till kursledaren. Frågorna tas upp och diskuteras vid under kursens gång. Du har även möjlighet att skicka in protokoll från din verksamhet för att ge kursledaren en chans att anpassa nivån och inriktningen på utbildningen.
Föreläsningarna varvas med diskussioner i mindre grupp kring utvalda frågeställningar.

Kursinnehåll

Dag 1:

9:00 Registrering med fika
9:30 Kursen inleds

Ordning i diariet och utlämnande av allmänna handlingar
-Vikten av ordning i diariet
-Inkommen, upprättad och expedierad handling
-När blir en handling allmän?
-Kort om offentlighet, sekretess och GDPR
-Vad ska sekretessbeläggas?
-E-postloggen
-Att tänka på vid utlämnande av allmän handling
En effektiv och hållbar ärendeberedningsprocess
-En tydlig rollfördelning, klara spelregler och ett bra samspel
-Förankra och led arbete så det blir hållbart på längre sikt
-Formalisering av roller för att undvika personberoende
-Härskartekniker
-Styrdokumentens betydelse
-Tjänsteskrivelsens betydelse
-Beslutsnivåer för olika ärenden
-Granskning av handlingar

Fika serveras under eftermiddagen
16:00 Kursens första dag sammanfattas och avslutas

Dag 2:

9:00 Kursens andra dag inleds
Genomgång av inlämnade protokoll under dag 1

Det kommunala sammanträdet
-Dagordning och handlingar till de förtroendevalda – vad bör skickas med?
-Ordförandens roll
-Kommun- och nämndsekreterarens roll
-Samarbetet mellan ordföranden och sekreteraren
-Närvarorätt på sammanträdet
-Inkallelseordning
-Ersättarnas tjänstgöring
-Växeltjänstgöring
-Extra ärenden och ärenden som utgår
-Fastställande av föredragningslistan
-Yrkanden
-Propositionsordningar
-Omröstningar
-Bordläggning
-Återremiss
-Protokollsanteckningar
-Reservationer
-Att inte deltaga i beslut och eventuella konsekvenser av det
-Jäv
-Anmälan av delegationsbeslut
Protokollskrivning
-Att skapa ett tydligt och rättssäkert beslutsprotokoll
-Vad måste protokollföras?
-Justering av protokollet
-Oense vid justering – så går du tillväga
-Protokollet anslås
-Expediering av beslut
Överklagande
-Undvik överklagande av beslut på grund av formella fel i protokollet och/eller en bristande beredning av ärendet.
-Laglighetsprövning
-Lämplighetsprövning

Fika serveras under eftermiddagen
15:30 Kursen summeras och avslutas

Målgrupp

För dig som är kommun- eller nämndsekreterare eller på annat sätt arbetar med offentlig nämndadministration, sammanträdesteknik eller protokollskrivning.

Förkunskaper

Några års erfarenhet som kommun- eller nämndsekreterare.

Syfte

Utveckla kunskaper kring praktisk administration och juridik.

Kursledare

Marie Nikonoff, kommunsekreterare och erfaren föreläsare och utbildare

Det finns också en grundkurs. Klicka här för mer info och anmälan!

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar