Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

FMEA - Feleffektsanalys för Konstruktion alt. Processer

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 7338

Kursen FMEA - feleffektsanalys för konstruktion alt. processer vänder sig till kvalitetschefer/samordnare, kvalitetsingenjörer, produktansvariga, produktions/kontrolltekniker och beredare. Huvudsyftet med FMEA är att identifiera möjliga fel och brister samt orsaker till och effekter av dessa hos en produkt eller en process innan uppstart görs.Enligt vår planering genomför vi en kurs i konstruktions-FMEA under våren och en i process-FMEA under hösten. Kursens första dag är i stort lika både på hösten och våren men växlar andra dagen mellan produkt FMEA och process FMEA. Du kan välja att endast gå en kursdag. Är ni flera kommer vi gärna till ert företag och anpassar då kursen till era behov.

Deltagare

Kursen vänder sig till kvalitetschefer/samordnare, kvalitetsingenjörer, produktansvariga, produktions/kontrolltekniker och beredare med behov av att lära sig FMEA-metoden.

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet och kännedom om konstruktion eller produktionsprocesser inom industrin.

Syfte

Efter genomgången kurs skall du ha grunderna för att kunna tillämpa vald FMEA-teknik i ditt arbete.

Innehåll

- Allmänt om konstruktions- alt. process-FMEA
- Blanketter
- Företagsexempel
- Felträdsanalys
- Organisation för arbetet
- Övningsexempel
- Tillämpningsexempel
- FMEA konstruktion (vårens kurs)
- FMEA process (höstens kurs)

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar

 
Praktisk kvalitetsrevision - med revisionsövning på företag

Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning vänder sig till dig som redan är intern kvalitetsrevisor eller som kommer att arbeta med interna revisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandardenSS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policys och målsättningar uppfylls. Revisionen ska även försöka påvisa möjliga förbättringar och hur olika ”fel-risker” bäst kan förebyggas. De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska delen där du tillsammans med en kollega får vara med om att genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag. Här får du både nya insikter och konkret erfarenhet. Revisionen genomförs med ledning och stöd av erfaren revisionsledare. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantör.