Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Fastighetsföretagande

Byggteknik, energi och tekniska installationer, hyror, avtal och lokalresursplanering.

Allt som rör din fastighet, byggteknik, förvaltningsfrågor, tekniska installationer som finns i och kring byggnaden och inte minst sambanden mellan olika installationer och system.

Ekonomifrågor som kalkyler, investeringar, hyressättning, budget samt utfallsanalys av drift och underhåll.

Dessutom finns här utbildningar inom avtalsfrågor och lokalresursplanering, LRP.

Kurser

Nästkommande tillfälle:
Grundläggande hyresrätt för bostäder
Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

Hyresrätten är ett snårigt område där det finns många fallgropar och hög risk att göra formella fel som leder till ekonomisk skada.

Man bör inte hyra ut till en hyresgäst utan att veta vilka fallgropar som ligger i förekommande standardavtal. Varje år finns flera fall av där även högetablerade aktörer gör fel med förluster i pengar och prestige. Lidande för berörda skall också in i kalkylen.

Syftet med kursen är att ge deltagaren kunskaper inom hyresrättsområdet för att möjliggöra ett självständigt och professionellt agerande. För att uppnå detta fokuserar kursen på tillämpning av hyreslagen, 12 kap Jordabalken. I kursmaterialet finns en beskrivning av hela hyreslagen jämte hela lagtexten och samtliga standardavtal samt övriga blanketter. Till kursen följer också en speciellt framtagen lärobok inriktad mot praktisk tillämpning av hyreslagen. Kursen tar upp ett stort antal aktuella exempel med frågeställningar och svar.

Lärare på kursen är Christer Grönevall, hyresråd och ordförande för hyresnämnden i Linköping samt författare till läroböcker inom området. Christer är också universitetsadjunkt och huvudansvarig för ämnesområdena för blivande affärsjurister vid Linköpings universitet samt en uppskattad skribent och debattör.

Önskar du en grundkurs inom hyresrätt för både bostäder och lokaler så kan du lägga till en dag genom att anmäla dig till 4477, Hyresrätt - bostäder och lokaler.