Utbildningar

 

Fabriksbetongtillverkning kompetensklass I-T

Pris: 28 000 SEK, 10 dagar

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   15 januari - 2 februari 2018

Kursnr: 4255

Se alla tillfällen

Utbildningen Fabriksbetongtillverkning kompetensklass 1-T ger dig fördjupad kunskap om materialet betong samt teknik och bestämmelser - för att du skall kunna leda och övervaka betongmassatillverkning i kompetensklass 1-T.

Du ges även kompetens för att bli AD (Ansvarig driftsledare).
Kursen är uppdelad på två kursveckor med en mellanliggande vecka.

Kursen följer Betongrapport 8.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer som leder och övervakar tillverkning av fabriksbetong. För personal som är ställföreträdare till AD och som vill ha motsvarande kunskaper samt till andra nyckelpersoner vid tillverkning, försäljning och kontroll av fabriksbetong.

Förkunskaper

Två års praktik med fabriksbetongtillverkning eller motsvarande.

Syfte

Utbildningen Fabriksbetongtillverkning kompetensklass 1-T ger dig fördjupad kunskap om materialet betong samt teknik och bestämmelser - för att du skall kunna leda och övervaka betongmassatillverkning i kompetensklass 1-T.

Du ges även kompetens för att bli AD (Ansvarig driftsledare).

Innehåll

 • Tekniska bestämmelser och standarder
  SS-EN 206:2013, SS 13 70 03, Svensk Betongs kvalitetsmanual etc
 • Betongens delmaterial
 • Färsk och hårdnad betongs egenskaper
 • Betongtillverkning och proportionering av betong
 • Speciell betongteknik. SKB
 • Betongtillverkning och produktionsmetoder
 • Kontroll och mätning
 • Transport av betong
 • Kontroll av och kriterier för överensstämmelse med krav på betongen.
 • Produktionsstyrning och produktionskontroll på betongfabriken
 • Tentamen
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 28 000 Exkl. moms

10 dagar 

 • 15 januari - 2 februari 2018:15/1 - 02/2 2018:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?