Utbildningar

 

NYHET
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)

Pris: 6 000 SEK, 1 dag

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   6 februari 2018

Kursnr: 5158

Se alla tillfällen

Känner du till EU:s nya dataskyddsförordning? Här är utbildningen som ger dig mycket viktig och värdefull kunskap om den nya dataskyddsförordningen som är ett omfattande regelverk.Förordningen ska tillämpas från och med den 25 maj 2018 och den kommer att gälla både för privat och offentlig verksamhet. Dagens personuppgiftslag kommer bl.a. att ersättas. Att det är en EU-förordning betyder att den blir direkt gällande i Sverige och övriga EU-länder.

Förordningen innebär den största förändringen för företag, myndigheter och organisationer inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes 1998. Det betyder att alla åtgärder och rutiner m.m. ska vara på plats för att leva upp till detta komplexa regelverk. Vidare finns i förordningen numera kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte följs.

Erbjudande

Erbjudande: Gå 4 betala för 3.
Går ej att kombinera med andra erbjudanden.

Deltagare

Kursen är anpassad för dig som i dag är eller kommer att bli ansvarig för dessa frågor inom företag eller myndighet, t.ex. som personuppgiftsombud. Den är även till för biträdande jurister, advokater, bolagsjurister och jurister vid myndigheter, medlemmar i företagsledning samt övriga intresserade som berörs av personuppgiftsfrågor. Även personer som jobbar med IT och IT-säkerhet har nytta av denna kurs.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav behövs.

Syfte

Utbildningen ger dig en större förståelse och medvetenhet rörande dessa nya regler för hantering av uppgifter om människor i olika register.

Introduktion till Dataskyddsförordningen/GDPR
En film som beskriver Dataskyddsförordningen (GDPR), en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018 i syfte att skydda personuppgifter inom EU. Lagen ersätter nuvarande personuppgiftslag PuL. I filmen får du en kort introduktion till lagen samt vad den innebär för verksamheten.

Innehåll

 • Hur kan man förbereda er verksamhet för det nya regelverket?
 • Dataskyddsförordningens materiella och territoriella tillämpningsområde.
 • Den personuppgiftsansvariges ansvar och vilken roll ska personuppgiftsbiträden ha?
 • Vilka principer för behandling av personuppgifter anger förordningen?
 • Vad innebär laglig behandling av personuppgifter?
 • Villkor för samtycke och hur är det med barns samtycke?
 • Vad innebär ”särskilda kategorier” av personuppgifter?
 • Vad ska informeras om, i vilka situationer och när?
 • Vilka rättigheter har den registrerade?
 • Vad innebär dataportabilitet?
 • Vilka kännbara sanktioner blir det för de som inte följer regelverket, t.ex. 20 miljoner euro eller 4 % av årsomsättningen för de allvarligaste överträdelserna?
 • Hur kommer den fortsatta strukturen för rättstillämpningen på området att se ut?
 • Vilket handlingsutrymme har den svenska lagstiftaren och vad händer?
 • Regelverket harmoniseras så att det blir enklare med gränsöverskridande registerhantering inom EU.
 • Vilka förändringar blir det inom området IT-säkerhet?
 • När ska organisationer som drabbas av en personuppgiftsincident anmäla detta till Datainspektionen respektive till de registrerade?
 • Får svenska myndigheter behålla sina särskilda registerförfattningar?
 • Kommer offentlighetsprincipen att få behållas i Sverige?
 • Genomgång av mallar, jämförelsetabeller och utredningskarta - förteckningar över vilka svenska nya regler vi får för att anpassa våra lagar till nya dataskyddsförordningen.

Övrigt

Föreläsare på kursen är Karl-Fredrik Björklund, Advokatfirman Carler

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 6 000 Exkl. moms

1 dagar 

 • 6 februari 2018:06/2 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 17 april 2018:17/4 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 28 september 2018:28/9 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 9 oktober 2018:09/10 2018:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?