Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok
 

NYHET
Etablering av nyanlända

2 dagar Konferens i Stockholm

5-6 februari 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Sverige står inför stora utmaningar när nyanlända invånare från andra kulturer, utan svenskkunskaper och med varierande utbildningsnivå ska integreras i samhället och komma ut i studier och arbete. Det ställer stora krav på dig som arbetar med integration- och etableringsfrågor.

Vår konferens kommer ge dig lyckade metoder och kreativa tips för att lyckas med etableringsutmaningarna. Ta del av kreativa idéer och lösningar som varit framgångsrika för andra kommuner och organisationer i att ge de nyanlända förutsättningar till att bli väl integrerade medborgare som bidrar till samhället. Missa inte chansen att träffa kollegor från hela landet och få med dig verktyg för hur du kan arbeta för att bättre lyckas med etableringen av nyanlända. Delar ur kommande program: Hur löser vi bostadsförsörjningen för nyanlända? Utrikesfödda kvinnor – lyckade metoder för etablering på arbetsmarknaden Företagarperspektiv på etablering – så får vi ut nyanlända i arbete Lång väg till arbete – Lyckade metoder för etablering av lågutbildade och analfabeter Vuxenutbildningens roll i etableringen – hur skapar vi en fungerande samverkan?

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Fördjupa dina kunskaper!

 • Framgångsrika arbetssätt för att lyckas med etableringen av nyanlända
 • Så har andra kommuner lyckats med etablering och integration
 • Aktuella beslut och nyheter från regeringen
 • Olika perspektiv på etableringen – vilka arbetssätt passar för din kommun?
 • Konkreta metoder och verktyg som du kan använda i ditt arbete

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Moderator Lars Stjernkvist inleder konferensen

  Lars är kommunalråd i Norrköping och regeringens utredare av gymnasieskolan. Mellan 1998 och 2000 var han generaldirektör för Integrationsverket. Förutom hans stora erfarenheter inom integrations - och etableringsfrågor är han en uppskattad moderator som kommer leda diskussionerna och guida oss mellan programpunkterna under konferensens två dagar.

 • Från etableringsprogram till egen försörjning – nya arbetssätt som fungerar
  • Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen – framgångsreceptet i Sundbyberg
  • Matchning av jobb för nyanlända i etableringsprogrammet – konkreta metoder
  • Lärdomar och tips som du kan använda i ditt arbete

  Josefin Malmqvist, kommunalråd, Sundbybergs kommun

 • Vuxenutbildningens roll i etableringen – hur skapar vi en fungerande samverkan?
  • Integrerad språk- och arbetsintroduktion – hur fungerar det?
  • Generösa regler och varierat utbud – så skapar vi rätt förutsättningar för alla individer
  • Vuxenutbildning – en nyckel till långsiktig integration

  Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör, Nacka kommun

 • Jobb mot alla odds – om hur vi i praktiken får ut nyanlända i jobb
  • Kreativa och effektiva arbetssätt för att få ut nyanlända i jobb
  • Outside the box – om behovet av innovativa lösningar
  • Konkreta tips och verktyg att inspireras av i din yrkesroll

  Maria Mattsson Mähl, vd, AlphaCE

  Maria Mattsson Mähl är välfärdsentreprenören och arbetsmarknadsnörden som grundade AlphaCE i ren frustration över att alla snackade och ingen kavlade upp ärmarna och agerade. Idag 7 år senare har AlphaCE visat att det går. Varje vecka hjälper de ca 40 arbetssökande ut i arbete. Många av dem har kort utbildningsbakgrund, bristande kunskaper i svenska och ett obefintligt kontaktnät på svensk arbetsmarknad.
  AlphaCE:s vision är att ”alla har en plats på arbetsmarknaden”.

 • Lunch
 • Företagarperspektiv på etablering – så får vi ut nyanlända i arbete
  • Så arbetar Företagarna med etableringsprojekt
  • Hur kan företagen bidra till, och dra nytta av, nyanländas etablering för att bidra till ökad tillväxt?
  • Hur kan offentliga aktörer samarbeta för att främja företagande bland nyanlända på landsbygden?
  • Nyanlänt företagande – från grundläggande utbildning till etablerat företag
  • Paneldiskussion: företagande och nyanländas etablering

  Ove Jansson, senior advisor, Företagarna

  Ove är rådgivare för Sveriges största företagarorganisation Företagarna. Han arbetar mycket med etableringsfrågor och är även projektledare för Nyanlänt Företagande.

  Mitalee Kotak, näringslivsutvecklare, Hudiksvalls Näringslivs AB

  Mitalee har själv gjort resan från att vara företagare i Indien till att bli projektledare för nyanlänt företagande i Hudiksvall och Nordanstigs kommun. Hör henne berätta om de framtgångsfaktorer och modeller de använder för att stödja nyanlända entreprenörer. Som framgångsrikt exempel har Mitalee med sig en av de nyanlända som lyckats bli självförsörjande genom eget företagande.

 • Eftermiddagskaffe
 • Utrikesfödda kvinnor – lyckade metoder för etablering på arbetsmarknaden
  • ESF-projektet Mirjam – erfarenheter från Arbetsförmedlingens satsning
  • Hur når vi ut till nyanlända kvinnor?
  • Speciellt anpassade metoder för att få ut nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden

  Maria Edberg, projektledare, Arbetsförmedlingen

  Magdalena Gustavsson, jämställdhetsansvarig, Arbetsförmedlingen

 • Oskarshamnsmodellen – framgångsrik etablering genom gränslös samverkan
  • Lyckade metoder för samverkan mellan bemanningsföretag, arbetsförmedling och kommun
  • Metoder för att ta tillvara på nyanländas kompetens

  Magnus Franzén, regionchef, Lernia

 • Moderator Lars Stjernkvist avslutar konferensens första dag
 • Hur löser vi bostadsförsörjningen för nyanlända?
  • Kreativa lösningar för att lösa arbetslöshet och bostadsbrist
  • Två flugor i en smäll – kreativa lösningar på bostadsbristen och hantverkarbristen
  • Problematik och möjligheter för framtidens bostadsförsörjning

  Jessica Vidberg, enhetschef, Laxå Kommun

 • Politisk uppdatering om Mottagandeutredningen & beslut kring etablering
  • Nya politiska beslut som påverkar integration och etablering
  • Det viktigaste i senaste Mottagandeutredningen som du behöver ha koll på
  • Få svar på dina specifika frågor

  Representant från Regeringskansliet

 • Förmiddagskaffe
 • ”Klara, färdiga, gå!” – så etablerar vi kortutbildade & analfabeter
  • Projekt med etablering som utgår från hela människan
  • Vardagsnära pedagogik – hur når du fram på bästa sätt?
  • Mjukstart i processen mot arbete – så fungerar det

  Josefin Denman, projektledare Sfi Umeå Kommun

  Elisabeth Persson, specialpedagog Sfi!, Umeå Kommun

  Josefin och Elisabeth leder projektet ”Klara, färdiga, gå – Ett EU-finansierat projekt med fokus på eleverna i Sfi:s studieväg 1 – den grupp som är längst från arbetsmarknaden. Projektet består av tre huvudspår; breddad undervisning med ämnesintegrerad pedagogik, hälsoarbete och arbetsmarknad. Projektet prisades 2017 med utmärkelsen European Language Label. Josefin och Elisabeth låter er ta del av färsk erfarenhet från projektet som avslutas i december 2018.

 • Lång väg till arbete – hur skapar vi en fungerande samverkan för att underlätta för nyanlända elever

  • Framgångsfaktorer för ett lyckat nätverksarbete

  • Kontaktskapande inom kommun, närlingsliv och arbetsförmedling

  • Samverkan i praktiken – så fungerar det för den nyanlände eleven

  Richard Berkeby, rektor, Axel Weüdelskolan

  Anette Håkansson Ljungström, praktiksamordnare, Axel Weüdelskolan

 • Moderator Lars Stjernkvist summerar & avslutar konferensen
 • Lunch för workshopens deltagare
 • Workshop: Lyckade metoder för etablering av kortutbildade & analfabeter som kortar vägen till arbete

  Separat bokningsbar

 • Lyckade metoder för etablering av kortutbildade & analfabeter som kortar vägen till arbete

  Under de senaste åren har hundratusentals nyanlända sökt asyl i Sverige och mindre än hälften är i arbete efter fem år. Andelen nyanlända i arbete har förbättrats men en stor utmaning är fortfarande att hitta effektiva metoder för att etablera den grupp som är längst ifrån arbetsmarknaden. I ett samhälle där gymnasieexamen i många fall är nödvändig, även för de mest enkla arbeten, krävs särskilda arbetssätt för att personer utan läs- eller skrivkunskaper ska nå studier och arbete. På Axel Weüdelskolan, en komvuxskola i Kalmar, har man kommit långt i arbetet med denna grupp och många av de kortutbildade är idag etablerade i samhället och ute på arbetsmarknaden.

  Under denna workshop får vi, under ledning av representanter från Axel Weüdelskolan,en fördjupning av deras kvalitetsarbete med kortutbildade och analfabeter. Teoretiska pass varvas med interaktiva diskussioner där du fårta del av framgångsfaktorer, olika metoder och handfasta verktyg som du kan använda i din verksamhet.

  Du får lära dig mer om:

  • Ett medvetet och strukturerat arbete byggt på forskning och beprövad erfarenhet
  • En språkpraktik som har visat sig vara ett framgångskoncept, både när det gäller snabbare språkinlärning, möjlighet till arbete och en snabbare integration
  • Kartläggningar och arbetet med skräddarsydda praktikplatser
  • Praktikgrupper, coaching och digitala medel som verktyg för en lyckad etableringsprocess

  Workshopen leds av

  Richard Berkeby, rektor, Axel Weüdelskolan

  Anette Håkansson Ljungström, praktiksamordnare, Axel Weüdelskolan

  Annika Lund Persson, lärare SFI studieväg 1, Axel Weüdelskolan

  Zainab Huro, modersmålsstödjare/kulturöverbryggare, Axel Weüdelskolan

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2018-10-07 och 2018-11-30

6.550
SEK

2.950
SEK

2018-12-01 och 2019-01-11

7.350
SEK

3.350
SEK

2019-01-11

8.350
SEK

3.950
SEK