Utbildningar

 

Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs

Pris: 10 500 SEK, 2 dagar

Nästkommande tilfällen:
Göteborg   18-19 december 2018

Kursnr: 6246

Se alla tillfällen

Har du hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller varit verksam i någon annan position där du kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågor ­- och har insett att goda kunskaper i juridiska frågor är nödvändigt i ett entreprenadprojekt?Detta är fortsättningen på vår mycket uppskattade grundkurs i entreprenadjuridik som ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan juridik och teknik i entreprenadsammanhang. Under två dagar kommer ni genom grupparbeten och diskussioner att identifiera och finna lösningar på vanligt förekommande entreprenadjuridiska problem.

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till dig som i rollen som beställare, entreprenör eller konsult har flerårig erfarenhet av bygg, anläggnings- och installationsprojekt.

Förkunskaper

Någon form av entreprenadjuridisk grundkurs och praktisk erfarenhet där du kommit i kontakt med dessa frågor.

Innehåll

Under kursen går vi igenom konkreta problemsituationer som du kan ställas inför under ett entreprenadprojekt. Exempelvis:

 • Tolkning av kontraktshandlingar
 • Kalkylförutsättningar
 • Dimensionerande förutsättningar och kopplingen till ÄTA
 • Entreprenörens undersökningsplikt i förhållande till ansvaret för lämnade uppgifter
 • Väsentlig rubbning
 • Hantering av förändringar av projektet p.g.a ÄTA, hinder, störningar etc.
 • Ekonomisk reglering, beställarens betalningsskyldighet
 • Skadeståndsrättens grundregler, skadestånd i entreprenader
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 500 exkl. moms

2 dagar 

 • 18-19 december 2018:18/12 - 19/12 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 14-15 februari 2019:14/2 - 15/2 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 11-12 april 2019:11/4 - 12/4 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 10-11 oktober 2019:10/10 - 11/10 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 9-10 december 2019:09/12 - 10/12 2019:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?