Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Entreprenadjuridik - praktisk fortsättningskurs

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   29-30 september 2021

Kursnr: 6246

Se alla tillfällen

Detta är fortsättningen på vår mycket uppskattade grundkurs i entreprenadjuridik som ger dig fördjupade kunskaper om samspelet mellan juridik och teknik i entreprenadsammanhang.

Detta är kursen för dig som hunnit skaffa dig några års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, projektingenjör, arbetsledare eller på anbnat sätt kommer i kontakt med entreprenadjuridiska frågor ­- och har insett att goda kunskaper i juridiska frågor är nödvändigt i ett entreprenadprojekt. Under två dagar får du genom grupparbeten och diskussioner identifiera och finna lösningar på vanligt förekommande entreprenadjuridiska problem.

DISTANS 27 april Läs mer här!

Deltagare

Kursen vänder sig i första hand till dig som i rollen som beställare, entreprenör eller konsult har flerårig erfarenhet av bygg, anläggnings- och installationsprojekt.

Förkunskaper

Någon form av entreprenadjuridisk grundkurs och praktisk erfarenhet där du kommit i kontakt med dessa frågor.

Innehåll

Under kursen går vi igenom konkreta problemsituationer som du kan ställas inför under ett entreprenadprojekt. Exempelvis:

 • Tolkning av kontraktshandlingar
 • Kalkylförutsättningar
 • Dimensionerande förutsättningar och kopplingen till ÄTA
 • Entreprenörens undersökningsplikt i förhållande till ansvaret för lämnade uppgifter
 • Väsentlig rubbning
 • Hantering av förändringar av projektet p.g.a ÄTA, hinder, störningar etc.
 • Ekonomisk reglering, beställarens betalningsskyldighet
 • Skadeståndsrättens grundregler, skadestånd i entreprenader
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

 • 29-30 september 2021:29/9 - 30/9 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?