Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Entreprenadjuridik - mark och anläggningar

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 2187

De aktörer inom mark- och anläggningsbranschen som har goda kunskaper i entreprenadjuridik har lättare att förstå sin motpart, gör färre fel och får därmed bättre ekonomi i sina entreprenader eller materialinköp.

Deltagare

Kursen vänder sig till mark-, väg- och anläggningsentreprenörer, projektörer, beställare, byggherrar, kontrollanter, besiktningsmän m fl.

Förkunskaper

Erfarenheter från mark och anläggningsarbeten.

Syfte

Med denna kurs får Du insikt i, och kännedom om, de lagar, regler, bestämmelser och praxis som gäller under hela byggprocessen. Speciell tyngd läggs på entreprenadjuridikens tillämpning inom mark-, väg- och anläggningsbyggandet - med utgångspunkt från de särskilda handlingarna för dessa entreprenader.
Du får givande utbyte med andra anläggningsbyggare

Innehåll

- Entreprenadformer ur juridisk synpunkt
- Ersättningsformer
- Förfrågningshandlingarna. AMA AF
- Kort genomgång av AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABM 07, MER Anläggning 13
- Upphandlingsregler, bl a "Lag om offentlig upphandling"
- Reservationer
- Tolkningsregler
- Ansvarsgränser
- Utdrag ur miljöbalken "Miljöskadelagen"
- Preskriptionstider
- Kontroll och besiktning
- Grupparbeten
- Frågor och diskussion

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar