Utbildningar

 

Entreprenadjuridik - mark och anläggningar

Pris: 11 300 SEK, dagar 2

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   17-18 januari 2018

Se alla tillfällen
Kursnr 2187

De aktörer inom mark- och anläggningsbranschen som har goda kunskaper i entreprenadjuridik har lättare att förstå sin motpart, gör färre fel och får därmed bättre ekonomi i sina entreprenader eller materialinköp.

Deltagare

Kursen vänder sig till mark-, väg- och anläggningsentreprenörer, projektörer, beställare, byggherrar, kontrollanter, besiktningsmän m fl.

Förkunskaper

Erfarenheter från mark och anläggningsarbeten.

Syfte

Med denna kurs får Du insikt i, och kännedom om, de lagar, regler, bestämmelser och praxis som gäller under hela byggprocessen. Speciell tyngd läggs på entreprenadjuridikens tillämpning inom mark-, väg- och anläggningsbyggandet - med utgångspunkt från de särskilda handlingarna för dessa entreprenader.
Du får givande utbyte med andra anläggningsbyggare

Innehåll

- Entreprenadformer ur juridisk synpunkt
- Ersättningsformer
- Förfrågningshandlingarna. AMA AF
- Kort genomgång av AB 04, ABT 06, AB-U 07, ABM 07, MER Anläggning 13
- Upphandlingsregler, bl a "Lag om offentlig upphandling"
- Reservationer
- Tolkningsregler
- Ansvarsgränser
- Utdrag ur miljöbalken "Miljöskadelagen"
- Preskriptionstider
- Kontroll och besiktning
- Grupparbeten
- Frågor och diskussion

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 11 300 Exkl. moms

2 dagar 

 • 17-18 januari 2018:17/1 - 18/1 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 22-23 maj 2018:22/5 - 23/5 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 6-7 november 2018:06/11 - 07/11 2018:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser