Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Entreprenadbesiktning

Pris: 12 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   13-14 september 2021

Kursnr: 6240

Se alla tillfällen

Lär dig regelverket för entreprenadbesiktning!

I kursen går vi igenom besiktningsprocessen, juridik, bestämmelser om besiktning i AB/ABT, begreppsbestämmelser med mera för att ge dig förutsättningar att gå vidare till certifiering.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är beställare, förvaltare, besiktningsman, bygg- och installationsentreprenör, kontrollansvarig (KA) och för alla som besiktigar entreprenader i hus, mark, anläggnings- och installationssektorn. Utbildningen är också lämplig för projektledare, byggprojektledare, installationsbesiktningsmän, biträdande besiktningsmän samt inköpare och planerare.

Förkunskaper

Erfarenhet från entreprenader och fastighetsförvaltning.
Erfarenhet från arbete inom ”byggadministration”.

Syfte

Efter genomgången kurs har du lärt dig de väsentliga delarna i besiktningsmannens arbete och kan tillämpa detta i praktiken.

Eftersom kursen också går igenom konsumenttjänstlagen så får du också kunskap om besiktning av konsumententreprenader.

Målet är att du efter genomgången kurs ska ha erforderliga kunskaper för att bli godkänd på provet till certifierad besiktningsman. För att bli certifierad krävs förutom kursen även styrkt yrkeserfarenhet.

Innehåll

 • Varför besiktning? (Allmän hållen genomgång om slutskede av en entreprenad samt en del om förvaltning/skötsel/drift av anläggningen.)
 • Besiktningsman och biträdande besiktningsmän – och vem får genomföra en besiktning? (Genomgång AB kap.7)
 • Besiktningsman. Godkänd besiktningsman, certifierad besiktningsman samt certifieringsinstitut
 • Vilka olika typer av besiktningar finns det? (Genomgång i AB av skillnader på förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, fortsatt slutbesiktning, etc.)
 • Vilka lagar och överenskommelser styr besiktningarna? (Förevisning av Hus-AMA, Mark-AMA, VVS-AMA, BBR, AB och ABT kapitel 7)
 • Godkännande. Godkänd slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning och avbruten besiktning.Vad är skillnaderna och när praktiseras dessa?
 • Vad händer när en entreprenad godkänns rent formellt med försäkringar, ansvar, garantier, m.m.?
 • Vilka handlingar behövs som underlag vid besiktning?
 • ABS-Konsumenttjänstlagen
 • Entreprenadformer. Skillnader vid besiktning av utförandeentreprenader och totalentreprenader
 • Besiktningsprocessen
 • Planering
 • Genomförande
 • Utlåtande
 • Besiktningsjuridik- Bestämmelser om besiktning i AB/ABT
 • Begreppsbestämningar
 • Tillämpning- exempel

Övrigt

Kursledarna i denna utbildning är verksamma besiktningsmän och har en lång erfarenhet från byggbranschens olika skeden, både administrativt och praktiskt.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 900 exkl. moms

2 dagar 

 • 13-14 september 2021:13/9 - 14/9 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 25-26 november 2021:25/11 - 26/11 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?