Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Energikartläggare - utbildning inför certifiering

Pris: 13 900 SEK, 4 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   7-10 september 2021

Kursnr: 9230

Se alla tillfällen

Vi erbjuder en utbildning för dig som vill bli certifierad energikartläggare. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.Under införandet av lagen arbetade Energimyndigheten fram en särskild process för att företag ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder.Kurslängd är totalt 3,5 dagar och provet som är uppdelat i 2 delprov kommer att vara sista dagenEfter genomförd kurs och prov hos oss delas deltagarens kontaktuppgifter med certifieringsorganet KIWA som tillhanda håller proven. Efter godkänt prov kan du sedan ansöka om certifiering hos certifieringsorganet.Väljer du att inte göra provet hos oss delas inga uppgifter och du kan anmäla dig till provtillfälle direkt hos KIWA eller RISE.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till personer som avser att certifiera sig som Energikartläggare.

Förkunskaper

Förkunskapskrav enligt dokumentet ”Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag” som Energimyndigheten tagit fram.

Syfte

Den 1 juni 2014 trädde lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) ikraft. Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

Innehåll

Lagen är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Energikartläggningen ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

Under införandet av lagen har Energimyndigheten arbetat fram en särskild process för att företagen ska få möjlighet att göra en energikartläggning av verksamheten som resulterar i bra beslutsunderlag för åtgärder.

Både verksamhet inom privat och offentlig sektor är berörd av lagen eftersom lagen följer de storlekskriterier som EU har satt upp för stora företag samt de ekonomiska kriterier som anger att även de verksamheter som bedrivs utan vinstsyfte omfattas. Det är företagen själva som ska bedöma om de omfattas av lagen.

- Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag
- Energikartläggning
- Inomhusklimat och klimatskärmen
- Värme- ventilations- och VA-system
- Kylsystem
- Elsystem
- Transporter
- Processer
- Lönsamhetsbedömning
- Energimarknadens funktioner
- Arbetsmetodik energikartläggning

Vem kan genomföra energikartläggningen?
Om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem samt person eller personer som uppfyller de kompetenskrav som ställs - så kan dessa personer genomföra energikartläggningen. Om företaget inte har ett sådant system - ska företaget anlita en certifierad energikartläggare.
Den person som får genomföra en energikartläggning enligt lagens krav ska ha särskild kompetens. Läs mer om kompetenskraven i Energimyndighetens föreskrifter.

Certifiering

I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.
Ta kontakt med Kiwa Sverige AB - inför din certifiering för att få information om bakgrundskrav och kostnad.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 13 900 exkl. moms

4 dagar 

  • 7-10 september 2021:07/9 - 10/9 2021:

     Göteborg

    Platser kvar
  • 2-5 november 2021:02/11 - 05/11 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar