Utbildningar

 

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

Pris: 6 800 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   14-15 mars 2018

Kursnr: 9227

Se alla tillfällen

Utbildning för dig som skall söka omcertifiering - s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom energi enligt PBL (plan- och bygglagen). Du lär dig aktuella EU direktiv, lagar och förordningar, vilka krav som ställs samt de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat.

Deltagare

Personer som avser att omcertifiera sig som Energiexpert s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K och sakkunnig energi enligt plan- och bygglagen.

Förkunskaper

Certifierad Energiexpert nivå N eller K.

Syfte

Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna inför det skriftliga omcertifieringsprovet s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K.

Innehåll

 • EU direktiv
 • Lagar och förordningar
 • Boverkets allmänna råd och föreskrifter
 • Genomgång av kunskapskrav
 • Information om certifiering, ackreditering
 • Skriftligt kunskapsprov genomförs direkt efter kursen, dag 2.
 • Kursen är förlagd under en dag samt en halv provdag, dag 2.

Skriftligt prov:
Certifieringsorganen tar ut en avgift för att tillhandahålla och rätta prov.

2017 års avgift för att ansöka som energiexpert är 6400 kr exkl. moms, varav 2500 kr är kostnad för själva provet.

Övrigt

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt om certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida www.boverket.se.


Du får kunskap om vilka krav som ställs på en energiexpert och sakkunnig inom energi vad avser allmän teknisk kunskap, erfarenhet av praktiskt arbete, lämplighet för uppgiften samt särskild kompetens för olika behörighetsklasser.

Vi rekommenderar alla intresserade att noga ta del av kravställningen för att underlätta certifieringen.
Observera att dag 2 (provdag) endast är halvdag (kl. 9 till 13).

Nyttiga länkar:
Boverket
SCB

I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 6 800 Exkl. moms

2 dagar 

 • 14-15 mars 2018:14/3 - 15/3 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 16-17 maj 2018:16/5 - 17/5 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 19-20 september 2018:19/9 - 20/9 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 14-15 november 2018:14/11 - 15/11 2018:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?