Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Energiexpert - Omcertifiering - förenklad kunskapsprövning/sakkunnig PBL

Pris: 7 000 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   13 mars - 8 april 2020

Kursnr: 9227

Se alla tillfällen

Utbildning för dig som skall söka omcertifiering - s.k. förenklad kunskapsprövning till energiexpert nivå N eller K och sakkunnig inom energi enligt PBL (plan- och bygglagen). Du lär dig aktuella EU direktiv, lagar och förordningar, vilka krav som ställs samt de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat.Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA eller RISE.

Deltagare

Personer som avser att omcertifiera sig som Energiexpert s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K och sakkunnig energi enligt plan- och bygglagen.

Förkunskaper

Certifierad Energiexpert nivå N eller K.

Syfte

Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna inför det skriftliga omcertifieringsprovet s.k. förenklad kunskapsprövning nivå N eller K.

Innehåll

 • EU direktiv
 • Lagar och förordningar
 • Boverkets allmänna råd och föreskrifter
 • Genomgång av kunskapskrav
 • Information om certifiering, ackreditering
 • Skriftligt kunskapsprov genomförs en månad efter kurs.

Skriftligt prov:
Certifieringsorganen tar ut en avgift för att tillhandahålla och rätta prov.

Övrigt

Ta kontakt med Kiwa Sverige AB- inför din certifiering för att få information om bakgrundskrav och kostnad.

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt om certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida www.boverket.se.


Du får kunskap om vilka krav som ställs på en energiexpert och sakkunnig inom energi vad avser allmän teknisk kunskap, erfarenhet av praktiskt arbete, lämplighet för uppgiften samt särskild kompetens för olika behörighetsklasser.

Vi rekommenderar alla intresserade att noga ta del av kravställningen för att underlätta certifieringen.
Observera att dag 2 (provdag) ligger en månad senare och är en halvdag (kl. 9 till 12).

Nyttiga länkar:
Boverket
SCB

I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 7 000 exkl. moms

2 dagar 

 • 13 mars - 8 april 2020:13/3 - 08/4 2020:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 15 maj - 5 juni 2020:15/5 - 05/6 2020:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 18 september - 16 oktober 2020:18/9 - 16/10 2020:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 13 november - 11 december 2020:13/11 - 11/12 2020:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?