Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Energieffektiva ventilationssystem

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 9139

För dig som arbetar med ventilationskontroller (OVK) och behöver komplettera med teknisk- och eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta energieffektiva åtgärdsförslag.Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställer krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen utan att försämra inomhusklimatet. Det gäller således att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa åtgärder till energihushållning som passar i det aktuella ventilationssystemet och väga dessa åtgärder emot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Här får du all kunskap du behöver.

Kursen svarar upp emot Boverkets krav - Energieffektiva ventilationssystem och är en fortsättning på våra mycket populära utbildningar Ventilationsteknik steg 1 och steg 2.

Deltagare

Personer som avser utföra funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) samt ge förbättringsförslag till energihushållning.
Kursen är även lämplig för driftingenjörer, fastighetsingenjörer, fastighetsförvaltare, konsulter och alla som tidigare gått Ventilationsteknik steg 1 (9110) och steg 2 (9111).

Förkunskaper

Goda kunskaper inom energi/VVS-teknik samt matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå. Goda kunskaper behövs också inom grundläggande mätteknik.

Syfte

Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna upprätta förslag på förbättringsåtgärder för att skapa energieffektiva ventilationssystem och som samtidigt inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Innehåll

I kursen görs en genomgång hur ventilationen kan påverka inneklimat och energianvändningen. Kursen avser att ge goda kunskaper i och hur man genomför åtgärder på ventilationssystem för att effektivisera systemen såväl inom värmeenergisidan som på elsidan.

Vid återkommande OVK-kontroll finns krav på att ange effektiviseringsåtgärder på ventilationsaggregat och system. Dessa åtgärder skall i övrigt harmonisera med ev andra åtgärder som krävs i en byggnad för effektiv energianvändning.

Följande moment omfattas i kursen
- Genomgång och krav enligt R2 och BBR avseende effektivisering av ventilationssystem
- Optimering av luftflöden, tryck och styr- och reglerutrustning
- Genomgång av HX-diagram, fukt, värmeinnehåll mm
- Funktionsförbättringar i ventilationssystem
- Drift- och verksamhetsanpassning
- Praktitiska mätningar flöde, tryck, och el samt beräkningar SFP
- Dokumentation
- Redovisning av resultat och mätonoggrannhet

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar