Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL

Pris: 16 700 SEK, 4 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   1-4 juni 2021

Kursnr: 9127

Se alla tillfällen

Denna utbildning riktar sig till dig som vill bli certfierad energiexpert/sakkunnig PBL, nivå K eller N. Kursen ger dig en bra grund och förberedelse inför ansökan om certifiering hos ett oberoende certifieringsorgan.

Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar - både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på och utfärdat direktiv för hur energifrågorna skall tacklas i medlemsländerna. I Sverige har Boverket givit ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida. I föreskrifterna anges vilka krav som ställs på en energiexpert vad avser:

- allmän teknisk kunskap
- erfarenhet av praktiskt arbete
- lämplighet för uppgiften
- särskild kompetens för olika behörighetsklasser.

Du får lära dig de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat samt de EU direktiv som finns. Vi har ett väl genomarbetat koncept och samverkar med certifieringsorganen.

Efter genomförd kurs och prov hos oss delas deltagarens kontaktuppgifter med certifieringsorganet KIWA som tillhandahåller proven. Efter godkänt prov kan du sedan ansöka om certifiering hos certifieringsorganet.Väljer du att inte göra provet hos oss delas inga uppgifter och du kan anmäla dig till provtillfälle direkt hos KIWA eller RISE.

Deltagare

Personer som avser att personcertifiera sig som Energiexpert nivå N (enkla byggnader) eller K (komplexa byggnader) och bli sakkunniga inom energi enligt PBL, plan- och bygglagen samt personer som har intresse av att känna till EU direktiv, lagar och förordningar, allmänna råd samt föreskrifter som finns gällande energideklaration av byggnader och certifiering av energiexperter.

Förkunskaper

På Boverkets och certifieringsorganens hemsidor hittar du information om vilka förkunskaper som krävs för att certfiera sig. Du behöver ha goda kunskaper om byggnaders energibalans, byggnaders konstruktion, installationssystem inom VVS, el, styr och energianvändning samt matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå. Se även information om Energiexpert i BFS 2007:5 CEX1 med ändringar till och med BFS 2013:17 CEX 5. En generell sammanfattning om vad som krävs för att klara provet och ha möjlighet att certifiera sig är fem års praktisk erfarenhet inom bygg/energi, varav två år inom inomhusmiljö.

Syfte

Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna inför det skriftliga certifieringsprovet nivå K eller N.

Innehåll

- EU- direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
- Information om certifiering, ackreditering
- Genomgång av de olika kunskapskraven med praktiska beräkningsexempel
- Fördelning av inköpt energi till byggnaden, normalisering, beräkning av primärenergital enligt BEN 3
- Byggnaders klimatskal och konstruktioner – Beräkning av transmissionsförluster och köldbryggor
- Teoretiska beräkningar inom värme-, ventilations-, styr- och regler samt el-system
- Kyl och värmepumpssystem
- Elsystem
- Byggnaders energiprestanda, nyckeltal
- Energiberäkningsprogram
- Besiktningsförberedelser
- Besiktningsförfarandet
- Mall för energideklaration – praktisk genomgång för ifyllande av energideklaration
- Ekonomisk utvärdering och kostnadseffektiva besparingsförslag
- Certifieringsprov dag 4, utfärdat av Kiwa. Du kan också välja att inte göra provet/göra provet vid ett annat tillfälle hos ett valfritt certifieringsorgan

Certifiering

I samband med provtillfället tas en separat avgift ut av certifieringsorganen.

Ta kontakt med ett certifieringsorgan, KIWA Sverige AB eller RISE inför din certifiering för att få information om bakgrundskrav och kostnad.

Övrigt

Upplägget för dessa 4 dagar är 3 dagar kurs och 1 dag prov.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 16 700 exkl. moms

4 dagar 

 • 1-4 juni 2021:01/6 - 04/6 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 14-17 september 2021:14/9 - 17/9 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 9-12 november 2021:09/11 - 12/11 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar