Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert/sakkunnig PBL

Pris: 16 700 SEK, 4 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   16 september - 18 oktober 2019

Kursnr: 9127

Se alla tillfällen

Med energieffektivisering finns stora möjligheter till besparingar - både vad gäller pengar och miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på och utfärdat direktiv för hur energifrågorna skall tacklas i medlemsländerna. I Sverige har Boverket givit ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida. I föreskrifterna anges vilka krav som ställs på en energiexpert vad avser:

- allmän teknisk kunskap
- erfarenhet av praktiskt arbete
- lämplighet för uppgiften
- särskild kompetens för olika behörighetsklasser

I kursen möter innehållet de aktuella kraven på särskild kompetens. Du får lära dig de allmänna råd och föreskrifter som Boverket har upprättat samt de EU direktiv som finns. Vi har ett väl genomarbetat koncept och samverkar med samtliga certifieringsorgan.
Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA (RISE).

Deltagare

Personer som avser att personcertifiera sig som Energiexpert nivå N (enkla byggnader) eller K (komplexa byggnader) och bli sakkunniga inom energi enligt PBL, plan- och bygglagen samt personer som har intresse av att känna till EU direktiv, lagar och förordningar, allmänna råd samt föreskrifter som finns gällande energideklaration av byggnader och certifiering av energiexperter.

Förkunskaper

Goda kunskaper om byggnaders energibalans, byggnaders konstruktion, installationssystem inom VVS, el, styr och energianvändning samt matematikkunskaper motsvarande gymnasienivå. Krav finns också på energiexpert i BFS 2007:5 CEX1 med ändringar till och med BFS 2013:17 CEX 4.

För att få godkänt resultat och tillgodogöra sig kursen, krävs fem års praktisk erfarenhet inom bygg/energi, där två år av dessa skall vara med inomhusmiljö.

Syfte

Utbildningens syfte är att förbereda kursdeltagarna inför det skriftliga certifieringsprovet nivå K eller N.

Innehåll

- EU- direktiv, lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
- Information om certifiering, ackreditering
- Genomgång av de olika kunskapskraven med praktiska beräkningsexempel
- Byggnaders energibalans – upprättande av energibalans
- Byggnaders klimatskal och konstruktioner – Beräkning av transmissionsförluster och köldbryggor
- Teoretiska beräkningar inom värme-, ventilations-, styr- och regler samt el-system
- Kyl och värmepumpssystem
- Elsystem
- Byggnaders energiprestanda, nyckeltal
- Energiberäkningsprogram
- Besiktningsförberedelser
- Besiktningsförfarandet
- Mall för energideklaration – praktisk genomgång för ifyllande av energideklaration
- Ekonomisk utvärdering och kostnadseffektiva besparingsförslag
- Skriftligt kunskapsprov genomförs en månad efter kurs.

Skriftligt prov:
Certifieringsorganen tar ut en avgift för att tillhandahålla och rätta prov.

2017 års avgift för att ansöka som energiexpert är 8300 kr exkl. moms, varav 2500 kr är kostnad för själva provet.

Om du är osäker på om du uppfyller kraven för certifiering, ta kontakt med Kiwa Sverige AB - så gör de en fri förgranskning.

Övrigt

Nyttiga länkar:
Boverket
SCB

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 16 700 exkl. moms

4 dagar 

  • 16 september - 18 oktober 2019:16/9 - 18/10 2019:

     Göteborg

    Platser kvar
  • 11 november - 13 december 2019:11/11 - 13/12 2019:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar